2

Шукаючи відповідь на питання Представляти у значення презентувати наткнулась на розбіжність у значенні слова презентувати. В уроках державної мови зазначено:

презентація не має зв’язку з презентувати — “дарувати”, “підносити подарунки”. Але виявляє його з репрезентувати — “представляти”, з репрезентація — “представництво”. Вони споріднені з латинським representatio — “наочне зображення”.

Очевидно, під впливом поширених тепер презентацій плутають дієслова і замість репрезентувати (представляти) ставлять іноді презентувати: “Творчість художника презентувала тогочасне образотворче мистецтво” (з газети). Правильно: газета репрезентує інтереси дебютантів, гідно репрезентувати свою країну. Частіше це дієслово потребує після себе знахідного відмінка (кого, що), але подібно до представляти (кого-що, кому-чому) вживається також із давальним.

Також у "Культура мови на щодень" знаходимо аналогічне твердження.

І СУМ подає одне значення слова:

ПРЕЗЕНТУВА́ТИ, ую, уєш, недок. і док., перех., заст., розм. Передавати що-небудь у власність як подарунок; дарувати. Згадалася [Наливайкові] її довга розповідь про чоловіка Яна.. та про тисячі золотих червінців, що їх презентував удові король Баторій за ті чоловікові заслуги (Іван Ле, Наливайко, 1957, 68); Королева з своїм королем, щасливі, плазували біля ніг Наполеона, щоб він лише ласкаво на них глянув і щось презентував з пограбованого в Росії та інших країнах (Панас Кочура, Золота грамота, 1960, 30).

Натомість в цьому джерелі сказано:

Презентувати, презентація, презентований означають ‘публічно представля- ти щось нове, ознайомлювати з якимсь новим вагомим здобутком’

І тут:

Презентувати: - публічно представляти що-небудь нове, що недавно з’явилося, було створено: "На зустрічі Оксана Забужко презентувала свою нову книгу" - передавати що-небудь у власність як подарунок; дарувати: "Хочу Вам презентувати цей скромний Роллс-Ройс".

Також на багатьох інтернет-ресурсах використовують презентувати в контексті "Nokia презентувала власний планшет".

То в якому контекті можливе вживання слова презентувати?

1 Answer 1

1

Перш за все знайдемо це слово в СУМі, де у нього є лише одне значення:

ПРЕЗЕНТУВА́ТИ, ую, уєш, недок. і док., перех., заст., розм. Передавати що-небудь у власність як подарунок; дарувати.

Дивимось на Словопедії :

Очевидно, під впливом поширених тепер презентацій плутають дієслова і замість репрезентувати (представляти) ставлять іноді презентувати: “Творчість художника презентувала тогочасне образотворче мистецтво” (з газети). Правильно: газета репрезентує інтереси дебютантів, гідно репрезентувати свою країну.

Як бачимо у нашій мові і справді часто неправильно вживають слово "презентувати", однак варто розрізняти слова презентувати і репрезентувати. Також, якщо заглянемо в орфографічний словник, то побачимо, що "презентувати" якщо й вживається в значенні "представляти щось", то рідко.

1
  • Зазначу, що СУМ совітський, тобто сучасне слово анґліцізм (як тут вже згадано) презентація не записане через небуття (чи непопулярність) його тодї. Між иншим, воно теж передає щось, а саме відомости. Але загалом згоден. Commented Jul 9, 2018 at 21:39

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.