5

Наткнулась на таке обговорення:

Про "точку зору"
Часто натрапляю на вислів "точка зору". Востаннє зауважив такий вислів на сайті радіо "Свобода" (http://www.radiosvoboda.org/section/columns/681.html). Вочевидь, що тут маємо справу з калькою з іноземних мов, як-от: point of view або точка зрения. Очевидно, що українською мовою такий вислів слід перекладати словами: погляд або думка. Тож надалі використовуймо замість кальки "з моєї точки зору" правильний український вислів "на мій погляд" тощо.

Напротивагу, на цьому ж ресурсі користувач прокоментував дане твердження:

Гадаю, ця проблема значною мірою надумана. :) Звісно, ніхто не сперечається, що "точка зору" є запозиченням, перекладним кліше. Але, по-перше, такий вираз справді існує в інших мовах; по-друге, його поширення в мові українській пов'язане із незворотним процесом абстракції терміну "точка", який історично розійшовся з цілком конкретним словом "крапка" десь, мабуть, на початку ХХ ст. У минулому столітті вираз "точка зору" в значенні "погляд", "позиція" вже спостерігається у словниках (напр., Вирган і Пилинська, 1959) та вживається українськими класиками:
- "І коли взяти до уваги точку зору Ірини Леопольдівни, то багато сільських десятикласників залишиться поза вузами." (Григорій Тютюнник.)
- "І клумба ця, і латка асфальту виникли завдяки настійливості Лукії Назарівни і мають з її точки зору значення принципове." (О. Гончар.)
- "Автор, стоячи на тій точці зору, що проблема перекладу — лінгвістична проблема... ігнорує... особливості художнього перекладу." (М. Рильський.)

Таку позицію прочитала на Онлайнкоректор:

Замініть скалькований вислів точка зору на стилістично правильний варіант: думка, погляд.

Також Олександр Авраменко у своїх відео-уроках пропонує вживати *погляд, замість точка зору.*

Але СУМ містить вислів точка зору:

Точка (кут) зору — певний погляд на що-небудь, особисте ставлення до чогось. Багато спеціалістів дотримуються тієї точки зору, що хвіст і плавці є основним рушієм дельфінів та інших китоподібних (Знання та праця, 1, 1966, 6)

То ж чи справді потрібно вилучити цей вислів зі свого мовлення, чи, все-таки, він має право на існування?

1
  • 1
    Цікаво, що з СУМ-20 цей вислів вилучили: у статті «зір» було «точка (кут) зору», стало «кут зору».
    – Sasha
    Apr 22 '18 at 13:33
1

Фразеологічний словник української мови

В статті ЗІР містить лише приклад кут зору

кут зо́ру. Певний погляд на ті чи інші явища, певне розуміння чогось, певна позиція в чомусь. У кращих творах першої збірки В. Симоненка вже є вагома поетична думка, певна позиція, свій кут зору на описуване (З журналу). під куто́м зо́ру яким, чого. Світову філософію художник засвоює для того, щоб розглядати явища дійсності під іншим кутом зору (З журналу).

Разом з тим в статті ТОЧКА цього ж словника української мови присутній приклад:

стоя́ти на то́чці зо́ру якій. Поділяти певні погляди, дотримуватися якоїсь думки, відомих уявлень тощо. Автор, стоячи на тій точці зору, що проблема перекладу — лінгвістична проблема, .. ігнорує .. особливості художнього перекладу (М. Рильський).

Вікіцитати

Точка зору (англ. point of view, POV) — життєва позиція, з якої суб'єкт оцінює всі події навколо нього. Термін походить від «точки зору» — місця, де знаходиться спостерігач і від якого залежить видима ним перспектива.

В СУМ-20

ЗІР Кут зо́ру див. кут;

КУТ (12) Кут зо́ру – певний погляд на ті чи інші явища, певне розуміння чогось, певна позиція в чомусь.

Хоча СУМ-20 не містить виразу точка зору, на мою думку даний вислів має право на існування.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.