5

Cлово «спеціальність» згідно із СУМ-11 означає:

  1. Окрема галузь науки, техніки, мистецтва і т. ін.; сфера чиєїсь діяльності або вивчення чого-небудь. Потім признався [Адаменко], що його спеціальність — медицина, а в армії був за ветеринарного фельдшера (Ю. Янов., II, 1958, 246); — До війни я був лектором. Моя спеціальність — історичний матеріалізм… (Перв., Дикий мед, 1963, 275); // Основна кваліфікація; професія, фах. Набув [Захар] сталої спеціальності (Ле, Право.., 1957, 231); Потрібні йому були різні люди: і лікарі, і цирульники, і теслярі, і ливарники, і архітектори, і каменярі, і друкарі — різні майстри різних спеціальностей (Ів., Таємниця, 1959, 172); Лелекач був добрим майстром-мебельником. Але не працював за спеціальністю (Томч., Закарп. опов., 1953, 192); // розм. Улюблена справа, заняття, в якому хто-небудь виявляє уміння, хист. Тепер за тобою установиться спеціальність писати біографічні реферати (Л. Укр., V, 1956, 222); Умів Юрчик оповідати як ніхто! Славився тим. А спеціальністю його були оповідання про Довбуша (Хотк., II, 1966, 153).
  2. Властивість за знач. спеціа́льний 2. Спеціальність терміна.

І коли хочемо у своєму висловлюванні вказати на те, згідно з чим, відповідно до чого відбувається дія, то вживаємо словосполучення за моделлю «прийменник „за“ + спеціальність в орудному відмінку», наприклад:

працювати за спеціальністю, шукати роботу за спеціальністю.

А в яких випадках доречніше та правильніше користуватися конструкцією «прийменник „зі“ + спеціальність»?

1 Answer 1

1

У тому ж разі, коли треба підкреслити галузь знань, дисципліну, до якої хто-, що-небудь має якесь відношення, то послуговуються конструкцією «прийменника (зі) + спеціальність у родовому відмінку», як-от: іспит зі спеціальності «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», місячні курси зі спеціальності «бухоблік». Або: «Така література потрібна майбутнім фахівцям із спеціальностей «комп’ютеризовані інтегровані системи і робототехніка», «технологія виробництва» (з журн.).

Культура мови

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.