4

В Олександра Пономаріва зустіла таку інформацію:

Вид і краєвид
Основне значення слова вид в українській мові — «обличчя»: «І стала жить Ганнусенька в сім’ї своїй, в роду, така русява, русенька, з рум’янцем на виду» (П. Тичина). З паронімічним російським вид наше слово збігається в таких значеннях: «ґатунок предметів, явищ» (основні види промислової продукції; елегія — вид лірики); «одиниця в системі класифікації тваринного та рослинного світу» (степові види рослин); «граматична категорія» (доконаний вид дієслова). Для решти значень російського слова вид є інші українські відповідники. Цього, на жаль, не беруть до уваги працівники деяких газет і пишуть: «Хлопець завжди був на виду» (треба на видноті); «Постійний вид на проживання, що потребує підтвердження раз на кілька років» (правильно посвідка на проживання); «За річкою відкривається чудовий вид на стару частину міста» (тут слід було вжити чудовий краєвид).

Дехто заперечує проти того, що частина місцевості, яку видно з певної точки, зветься краєвид, мовляв, можна казати й вид. Залишаючись при своїй думці, хочу навести такі аргументи. В цьому значенні краєвид і вид є не синонімами, а дублетами, тобто словами, що нічим не відрізняються. Отже, один з них має відійти на другий чи й третій план. Чому варто віддати перевагу слову краєвид? Хоч би тому, що воно оригінальне українське, широко використовується в творах українських письменників різних поколінь: «Очі його розбігалися по неширокім, але розкішнім гірськім краєвиді» (І. Франко); «З скелі відкривається чудовий широкий краєвид на море» (М. Коцюбинський); «За вікном вагона щохвилини виростали все нові й нові краєвиди» (М. Руденко). Слово вид у такому значенні в словнику за редакцією Б. Грінченка не засвідчене, а в Словнику української мови підтверджене єдиною ілюстрацією, та й то з листування (а не з художнього чи публіцистичного твору) Лесі Українки. У листуванні ж, як відомо, припускається більша вільність при доборі лексичних та інших мовних засобів. Отже, краєвиди Києва, краєвиди Карпат, степові краєвиди.

Професор Пономарів уточнив, що як частина місцевості, яку видно з певної точки зору можливо вживати і вид і краєвид, хоча перевагу надавати краєвиду. А як щодо інших значень, адже у СУМ-20 під словом вид подані всі ті значення, які Пономарів назвав помилковими:

  1. Частина місцевості, яку видно, можна бачити; краєвид. Я вилізла тільки на одну [могилу], але зате на саму найвищу, – вид з неї дуже широкий і хороший (Леся Українка);

(1) Вид на прожива́ння, юр. – те саме, що По́свідка на прожива́ння (див. по́свідка). Мені паспорт не потрібен, у мене студентський вид на проживання (Ф. Бурлака); Щоб отримати вид на проживання в Києві у 1843–1844 роках, Т. Шевченкові аудієнція у генерал-губернатора не була потрібна: цей документ поет отримав в Академії мистецтв (з газ.).

(4) На виду́: а) відкритий, доступний для огляду, спостереження або контролю. – Важка служба! Клопотна [клопітна] служба! Перед усіма на виду (Панас Мирний); Хоча б от я – комбайн веду.., І тут у мене на виду, Як у орла – весь світ (М. Нагнибіда);

То ж чи варто дослухатись до порад Пономаріва, чи справді вживання даних виразів неправильне?

1
  • Виглядає як питання на точку зору... Пономарев однозначно вартий довіри. Не підводив) Apr 21, 2018 at 7:18

1 Answer 1

1

Проф.Пономарев обстоює значення слова вид, зафіксоване у словнику Грінченка

Вид, -ду, м. 1) Лицо. Поганому виду нема стиду. Ном. № 3167. Глянь на вид та й кажи, що Свирид. Ном. № 6314. Увесь вид кропивою пожалив. МВ. І. 63. 2) Зрѣніе. Видом видати, слихом слихати. Шевч. 497. Ум. видок, видочок.

Словник Грінченка

Спільнокореневі слова в Грінченка наближаються до значення краєвиду, але саме краєвиду якраз і нема.

Видовище, -ща, с. Зрѣлище. Желех.

Видний, -а, -е. 1) Ясный, видный. Ніч була славна, тепла, видна. Пирят. у. По видному. Когда свѣтло. 2) Видимый. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі були видні. Шевч. 666. Ум. видненький, виднесенький.

Видіти, -джу, -диш, гл. Видѣть. Желех.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.