4

В селі часто чула вислів "підупала маринарка" в значенні стало сумно, невесело. Пошукавши на просторах інтернету з'ясувала, що маринарка - це піджак, жакет (в етимологічному словнику також є походження цього слова - [маренатка] «короткий жіночий жакет, бр. [марнатка] «курт­ка»; - запозичення з польської мови; n. marynarka «чоловіча куртка», [marynatka] «матроський одяг» пов'язані з іт.marinara «бушлат із відлогою,. матро­ська куртка», похідним від marina «мор­ський флот»). Це значення даного слова не дуже співпадає з виразом підупала маринарка. Можливо є ще якесь значення слова, яке б пояснювало цей вираз?

| improve this question | | | | |
  • Може вставні плечі опустились, також інші частини, які мають форму. І вигляд вже не той. – Yola Apr 21 '18 at 8:19
1

СУМ-11

Підупалий 1. Дієпр. акт. мин. ч. до підупасти. 2. у знач. прикм. Фізично слабіший, позбавлений минулої сили, міцності.

Підупати, аю, аєш, недок., ПІДУПАСТИ, аду, адеш, док. 1. Ставати слабішим; дещо позбавлятися минулої сили, міцності.// Ставати гіршим, псуватися (про настрій, душевний стан і т. ін.).

Значення слова "маринарка" є в інших словниках

Лексикон львівський

марина́рка (мариню́рка) піджак (м, ср, ст)

ВТССУМ

маринарка -и, ж. , зах. Жакет, піджак

Словник галицьких говірок

маринарка піджак

Укр. літ. мова на Буковині

Марина́рка. Морський флот. При заприсяженю маринаркиу Вільгельмсгафен виголосив цісар німецкий слідуючі характеристичні слова (Б., 1895, 8, 3); Міністерство війни і маринарки наразі не обсаджені і управляє ними тим часом президент міністрів Рібо (Б., 1895, 5, 4); Дня 20. с. м. поплине ся міжнародна ескадра в Гольтенав, де вечером в академиї маринарки буде баль (Б., 1895, 45, 3)// пол. marynarka - 1) флот, 2) піджак; нім. die Marine - військово- морський флот; порівн. маринарка, фр. -1) короткий сертук, піджак, 2) фльота (гал., СЧС, 517).

Можливо, "підупала маринарка" означає "погіршився настрій у морського флоту".

| improve this answer | | | | |
  • Можливо, просто піджак зсунувся вниз, відповідаючи похмурому станові власника? – P. Vowk Aug 1 '19 at 12:55
  • @P.Vowk все можливо! – Mariia Matskevych Aug 8 '19 at 18:54
  • та невже??))))) – P. Vowk Aug 8 '19 at 19:50

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.