1

В комерційних і новинних текстах часто можна натрапити на речення типу "Motorola представила свої бюджетні смартфони". За Тлумачним словником української мови в 11т. дієслово представляти має такі значення:

ПРЕДСТАВЛЯТИ, яю, яєш, недок., ПРЕДСТАВИТИ, влю, виш; мн. представлять; док., перех., книжн.

  1. кого кому, також із сл. одне одному, одного одному. Знайомлячи з кимось, називати чи характеризувати кого-небудь; рекомендувати.

  2. тільки недок. Бути представником кого-, чого-небудь, заступати кого-небудь, діючи за його дорученням, від його імені, захищаючи чиїсь інтереси, здійснюючи чиюсь волю; репрезентувати.

// Бути виразником, еквівалентом чогось.

// із сл. інтереси. Діяти за дорученням когось, здійснювати чиюсь волю.

  1. Показувати, зображувати кого-, що-небудь у творах літератури, мистецтва, у розповіді, усній або писемній характеристиці.

  2. до чого, на що. Порушувати питання про нагороду чи підвищення по службі, на посаді.

Перше значення ніби-то підходить, але має зауваження, що така дія може відбуватися між істотами. То чи доречне вживання слова представляти у значенні презентувати, рекомендувати стосовно товарів чи послуг?

1 Answer 1

1

Знайшла таку інформацію:

“У яких випадках уживають іменник презентація, а в яких — репрезентація?”

Цими лексемами нерідко послуговуються наші ЗМІ, на них можна натрапити в різних текстах, та й у розмові чуємо презентація нової збірки лірики чи томика прози, презентація виставки, гімназії, клубу і навіть конференції. Ще не так давно в одинадцятитомному Словникові української мови модне іншомовне слово тлумачилося тільки як фінансовий термін “пред’явлення грошового документа до виплати”, а презентант — як його пред’явник. Обидва іменники споріднені з латинським praesento — “передаю, вручаю”, звідси й відоме презент — “подарунок”. Згодом слово презентація розширило сполучуваність з іменниковими назвами, позначаючи разом святкову подію, урочисте відкриття, представлення чогось. Через презентацію широко інформують про певне явище, факт. Найчастіша сполучуваність: відбулася (відбудеться) презентація. Отож презентація не має зв’язку з презентувати — “дарувати”, “підносити подарунки”. Але виявляє його з репрезентувати — “представляти”, з репрезентація — “представництво”. Вони споріднені з латинським representatio — “наочне зображення”.

Очевидно, під впливом поширених тепер презентацій плутають дієслова і замість репрезентувати (представляти) ставлять іноді презентувати: “Творчість художника презентувала тогочасне образотворче мистецтво” (з газети). Правильно: газета репрезентує інтереси дебютантів, гідно репрезентувати свою країну. Частіше це дієслово потребує після себе знахідного відмінка (кого, що), але подібно до представляти (кого-що, кому-чому) вживається також із давальним.

Схожу інформацію знаходимо тут:

...Тим часом презентація набуло значення «урочисте представлення», «свято», «відкриття» і розширило свою сполучуваність з іменниковими назвами, позначаючи разом святкову подію, урочисте відкриття, представлення чого-небудь, напр., виставки, видання, книжки, збірки письменника, гімназії, клубу, вищої школи підприємців...

І ще кілька джерел: 1, 2.
Беручи до уваги, все вище сказане, я думаю, що представляти у контексті "Motorola представила свої бюджетні смартфони" цілком доцільне.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.