1

Етимологічний словник української мови зазначає, що слово бутерброд є запозиченим з німецької (Butter - масло, та Brot - хліб). А відоме на західній Україні канапка - запозичення з польської. Також на Вікіпедії в статті про канапку зустріла слово накладанець. Словотвір також пропонує цей варіант, як український відповідник бутерброда, хоча ніде в словниках це слово не зареєстровано. Чи існує український відповідник запозиченим бутербродам та канапкам?

1 Answer 1

2

Слово "Тартинка" згідно до СУМу одначає: "Скибочка хліба, намазана маслом", тобто це той самий "бутерброд". Однак, згідно до сайту Словотвір та цієї статті більш вживаними та популярними варіантами все ж таки є "накладанець" (згадується у "Словнику чужомовних слів і термінів” (1977) П. Штепи та у книжці “Українська мова на лінгвістичній карті Канади” (Київ, Наукова думка, 1990) та "мазанка" (згадується у книжках "Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко)" та "Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов)).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.