3

В СУМ-11 надано такі варіанти керування дієслова вступати:

ВСТУПАТИ 1 (УСТУПАТИ), аю, аєш, недок., ВСТУПИТИ (УСТУПИТИ), вступлю, вступиш; мн. вступлять; док.

 1. у що. Ставати, ступати в середину чого-небудь.

// Всувати ноги без панчіх, онуч у чоботи, черевики тощо.

 1. до чого, у що, на що. Входити, в'їжджати куди-небудь.

// По дорозі заїжджати, заходити куди-небудь.

♦ Вступати (вступити) в [свої] права — проявлятися в усій своїй силі.

 1. перен. Проникати в кого-, що-небудь.

 2. до чого, у що, на що. Ставати членом якої-небудь організації, товариства і т. ін. // Поступати до навчального закладу, починати вчитися. Микола.. теж вступає в університет, тільки не на літературний, а на біологічний факультет (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 54); Павлусь вступив на бібліотечні курси (Олесь Донченко, II, 1956, 15); // Займати посаду. Разом з благочинним поїхав [Балабуха] у Вільшаницю, щоб вступити на парафію (Нечуй-Левицький, III, 1956, 61).

На інтернет-ресурсах використовується прийменникове сполучення вступати до магістратури, вступати у магістратуру і вступ на магістратуру. Чи всі ці варіанти є синонімічними і правильними, чи лише один із них є нормативним?

1

1 Answer 1

4

Оскільки магістратура - абстрактне поняття, то, як філологи кажуть, семантика завуальована.

Річ у тім, що прийменники мають два різних значення - конкретне (просторове, первинне) і абстрактне (переносне, вторинне).

І переносне значення прийменника сильно залежить від контексту словосполучення з приєднуваним словом.

При цьому для магістратури маємо щонайменше два значення - курс і організація (відділ).

Магістратура - один або декілька курсів навчання після отримання диплома бакалавра або спеціаліста у вищих навчальних закладах, а також відділ, що забезпечує підготовку магістра.

е-словник

Коли магістратура стане в контекст курсу (також абстрактного слова), варто приєднувати цю лексему до дієслова за допомогою прийменника на, за аналогією ступати на шлях, адже курс є тривалою в часі дією з кінцевою метою.

Якщо ж магістратура означає певний робочий відділ, куди я, скажімо, йду забрати певну річ - довідку, наприклад, то варто вживати прийменник до, аналогія - конкретний напрямок руху, наближення, як іти до поліклініки.

Якби теоретично можна було вступити до магістратури як до партії, тобто приєднатися до певного кола людей, то був би тут також прийменник до.

2
 • 1
  А в чому протирічча вступу до магістратури, як до партії, приєднуючись до певного кола людей? Це ж так і є!
  – user6400
  Commented Mar 11 at 8:58
 • @user6400, так, мені теж здається, що така аналогія принаймні не слабша за «вступати на шлях».
  – Sasha
  Commented Mar 15 at 10:28

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.