1

В колонці новин натрапила на таке речення: "В Європейському союзі очікують від України практичну реалізацію прийнятого в 2017 році закону про аудит." Згідно з СУМ-11,

ПРАКТИ́ЧНИЙ, а, е

  1. Стос. до практики (у 1—3 знач.); пов'язаний з життям і діяльністю людини.

// у сполуч. із сл. вага, значення, мета, цінність і т. ін. Пов'язаний із життєвими, реальними потребами, можливостями; важливий для життя.

// у сполуч. із сл. порада, допомога і т. ін. Потрібний, корисний комусь для здійснення чогось на практиці.

// у сполуч. із сл. досвід, знання, навички і т. ін. Одержуваний, набутий в результаті практики, діяльності.

  1. Який безпосередньо здійснює яку-небудь справу, керує ким-, чим-небудь. Практичний центр керівництва повстанням.

  2. у сполуч. із сл. заняття, навчання і т. ін. Який є практикою (у 4 знач.), пов'язаний із застосуванням, закріпленням якихось знань, навичок на практиці.

  3. Пов'язаний із застосуванням на практиці знань у галузі якої-небудь науки.

  4. Який має життєвий досвід, добре розуміється на якихось справах (про людину): діловитий.

// у сполуч. із сл. розум, голова і т. ін. Власт. такій людині.

  1. Вигідний, зручний для кого-, чого-небудь.

Не знайшла такого значення, що сполучалось би зі словом реалізація - втілення у життя. То чи правомірним є таке словосполучення?

2 Answers 2

1

Ми можемо мати декілька реалізацій, але не всі можуть бути практичними. Від практичної реалізації на відміну від реалізації взагалі ми очікуємо додаткових характеристик, наприклад зручність у використанні, мале споживання палива, висока швидкодія, малий об'єм потрібної пам'яті тощо.

Реалізації практичні в одній ситуації можуть бути непрактичними в іншій. Наприклад, якщо в одній країні дешеве пальне, а в іншій дороге, то реалізація автомобіля практична в одній з країн може бути неприктичною в іншій.

Тут підходить пункт 6 з переліку в запитанні:

Вигідний, зручний для кого-, чого-небудь.

5

СУМ:

РЕАЛІЗА́ЦІЯ, ї, жін. Дія за значенням реалізувати.
РЕАЛІЗУВА́ТИ, ую, уєш, недок. і док., перех.
1. Здійснювати, робити реальним, втілювати що-небудь у життя. Після Чумака лишився невеликий літературний доробок.. Нагла смерть не дала йому розгорнути сили, реалізувати всі можливості (Василь Еллан, II, 1958, 105); Валя кожну мою пораду ловила якось на льоту, вміла її реалізувати (Юрій Збанацький, Малин. дзвін, 1958, 362).

На мою думку термін реалізація сам по собі передбачає практику - здійснення, втілення в життя. Не може ж бути реалізація теоретичною, хоча можна обговорювати теоретичні аспекти повязані з майбутньою реалізацією. Тому в цьому словосполученні, я думаю, присутня тавтологія. Однак безліч інтернет-ресурсів, все-таки, вважають по-іншому, тому можливо я помиляюсь.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.