1

Протягом певного часу, стежачи за мовою колег, друзів, прислухаючись до радіо- і теленовин, або ж звернувши увагу на писемну мову найрізноманітніших жанрів. Можна засвідчити, що функціонування цих синонімічних прийменників є досить активним. І — доволі проблематичним, стилістично "підступним". Бо не завжди вони уживаються доречно. Досить поширеною помилкою стає скальковане з російської "относительно" слововживання відносно:

"Обговорено акти національного законодавства відносно охорони навколишнього середовища";

"Було прийнято остаточне рішення відносно транзиту газу".

Але ж за нормами державної мови у таких випадках варто вживати слова "стосовно" та "щодо":

СУМ-11 пояснює:

ЩО́ДО, прийм., з род. в. Стосовно до кого-, чого-небудь, відносно когось, чогось. Олексій Максимович намагався помогти мені щодо російської мови (Коцюб., III, 1956, 430);

// З приводу чого-небудь. Щодо мого наміру вступити в монастир, то справа стояла так (Коцюб., III, 1956,292);

// Про, за когось, щось. Говорив з ним [начальством] щодо чергових місяців. Згодилися, що знов поїду на весняні місяці і знов в Алупку (Коцюб., III, 1956, 143);

// Уживається для вираження особливостей, властивостей, якості кого-, чого-небудь, які характеризуються з боку тих або інших ознак, зв’язків, стосунків і т. ін. Поема [І. Франка "Мойсей"] багатогранна і щодо ідейного змісту, і щодо форми (Від давнини… І, 1960, 469).

Що́до кого — чого, то… — якщо говорити про кого-, що-небудь, мати на увазі кого-, що-небудь, то..; а стосовно до кого-, чого-небудь, то… Щодо самого Ренана, то деякі студенти, мені відомі, його читають і що З того читання виносять, того не знаю, бо якось се ні в чім не виражається (Л. Укр., V, 1956, 142).

Отож ужиті у вказаних ситуаціях синонімічні прийменники "щодо" та "стосовно" загалом є взаємозамінними: обидва слова мають виразне забарвлення книжності, підкресленої офіційності.

Вислів "по відношенню до…" зумовлений невдалим наслідуванням російського "по отношению к...", для української мови є грубою помилкою:

"По відношенню до України скасовано візовий режим";

"по відношенню до зарубіжних партнерів".

адже згідно СУМ-11:

ВІДНО́ШЕННЯ, я, с. 1. Стосунок, причетність до кого-, чого-небудь; зв’язок з кимсь, чимсь.

*У (такому-то) відно́шенні — маючи на увазі певну сторону явища, предмета тощо; розглядаючи з певного боку, з певної точки зору.

Отже наведених конструкцій варто уникати, послуговуючись прийменниками "стосовно", "щодо" (стосовно України, щодо зарубіжних партнерів)?

Чи не є вживання прийменника "з приводу", як наприклад: «Думки, що висловлювались з цього приводу, були найрізноманітніші" русизмом?

Адже відповідно до пояснень СУМ-11:

ПРИ́ВІД, воду, ч. 1. Підстава (справжня або вигадана), причина яких-небудь дій, вчинків. Дава́ти (да́ти) при́від кому, чому для чого, з інфін. — створювати підстави для певних дій, вчинків, думок і т. ін.

Чи вірні зроблені висновки?

1 Answer 1

2

СУМ-20.

Відносно:

у знач. прийм., з род. в. Те саме, що що́до. – Тепер маю до тебе прохання відносно .. Дерижанових (Леся Українка);

СУМ-11.

Щодо:

ЩОДО, прийм., з род. в. Стосовно до кого-, чого-небудь, відносно когось, чогось.

Стосовно:

СТОСО́ВНО, прийм. з род. в., у сполуч. з прийм. до. У відповідності з чим-небудь; у застосуванні до чогось.

З приводу:

З приводу чого, якого — у зв'язку з чим-небудь. Напишу тобі ще кілька слів про своє, здоров'я, бо не хочу, щоб ти турбувалася з приводу тої звістки, яку я подав учора (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 347);

Отже, всі ці слова - словникові. Відносно, стосовно, щодо є хоч не повними, але синонімами. З приводу - не росіянізм, бо також словникове (до того ж, його у своїх творах використовував М. Коцюбинський). Те саме з відносно (словникове і вживала Л. Косач).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.