3

Вставлені слова і речення можна виділяти комами, тире, дужками, комою з тире. Який знак використати, залежить від інтонації. Ось, наприклад, правила:

 • Якщо вставлене речення вимовляється майже таким самим тоном, як і основне, то воно виділяється з обох боків комами.

  Звали нашого діда, як я вже потім довідавсь, Семеном.

 • Якщо вставлені слова чи речення вимовляються підвищеним тоном, то вони виділяються з обох боків тире.

  В щирім серці, в чесних грудях — вірю, знаю! — квіти є!

 • Якщо вставлена конструкція виділяється тире й уводиться в речення на тому місці, де за правилами вживається кома, то така конструкція виділяється з обох боків комами та тире:

  Не було ще такого літнього ранку, — хіба вже каміння з неба, — щоб дід Арсен, прозваний Бушлею, всидів дома.

 • Найчастіше вставлені слова чи речення вимовляються пониженим тоном. Тоді вони виділяються дужками.

  Далеко-далеко (те знають хіба що лелеки) розкидала доля киптарики і сіряки.

Моє питання полягає в наступному:

Якщо я не знаю, яка там має бути інтонація, як варто виділяти ці конструкції, щоб не помилитися? Наприклад, при виконанні письмового завдання. Інтуїтивно?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.