2

Назва річки "Дніпро" в родовому відмінку буде звучати як "Дніпра". Назва річки "Дон" в родовому відмінку буде звучати як "Дону".

Правило про про особливості відмінювання іменників в родовому відмінку зазначає:

В родовому відмінку закінчення ; мають слова, що позначають чітко окреслені предмети, міста, річки та терміни.

Друга частина цього ж правила повідомляє:

В родовому відмінку закінчення ; мають слова, що позначають речі, які не мають чітких контурів, а також речовини та матеріали, установи, географічні назви, країни, краї та річки.

Як спираючись на ці правила можна пояснити правопис слів "Дніпро" і "Дон" в родовому відмінку, адже обидва ці слова належать категорії річки.

3

Обидва іменники належать до другої відміни. В українському правописі зазначено:

Іменники чол. роду в родовому відмінку однини приймають закінчення -а (у твердій та мішаній групах), -я (у м’якій групі), коли вони означають:

...інші географічні назви з наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі, а також із суфіксами присвійності -ов, -ев (-єв), -ин (-їн): Дінця́, Дністра́, Іртиша́, Колгу́єва, Орла́, Остра́, Пиря́тина, Псла, Пско́ва, Те́терева.

Закінчення -у (у твердій і мішаній групах), -ю (у м’якій групі) мають іменники чоловічого роду на приголосний, коли вони означають:

Назви річок (крім зазначених у п. 1), озер, гір, островів, півостровів, країн, областей і т. ін.: Аму́ру, Бу́гу, Га́нгу, До́ну, Дуна́ю, Єнісе́ю, Ні́лу, Ре́йну, Се́йму; Байка́лу, Ельто́ну, Мічига́ну, Сві́тязю, Ча́ду; Алта́ю, Ельбру́су, Памі́ру, Ура́лу; Ко́тліну, Кі́пру, Кри́ту, Ро́досу, Сахалі́ну, Ка́ніну, Пелопонне́су; Алжи́ру, Афганіста́ну, Казахста́ну, Єги́пту, Іра́ку, Кита́ю; Донба́су, Ельза́су, Кавка́зу, Сибі́ру.

Отже, слово Дніпро підпадає під перше правило, оскільки в родовому відмінку має наголос на кінцевому складі - Дніпра́, а Дон - під друге правило - До́ну.
Для підтвердження ще одне джерело.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.