3

Назва річки "Дніпро" в родовому відмінку буде звучати як "Дніпра". Назва річки "Дон" в родовому відмінку буде звучати як "Дону".

Правило про про особливості відмінювання іменників в родовому відмінку зазначає:

В родовому відмінку закінчення ; мають слова, що позначають чітко окреслені предмети, міста, річки та терміни.

Друга частина цього ж правила повідомляє:

В родовому відмінку закінчення ; мають слова, що позначають речі, які не мають чітких контурів, а також речовини та матеріали, установи, географічні назви, країни, краї та річки.

Як спираючись на ці правила можна пояснити правопис слів "Дніпро" і "Дон" в родовому відмінку, адже обидва ці слова належать категорії річки.

1 Answer 1

4

Обидва іменники належать до другої відміни. В українському правописі зазначено:

Іменники чол. роду в родовому відмінку однини приймають закінчення -а (у твердій та мішаній групах), -я (у м’якій групі), коли вони означають:

...інші географічні назви з наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі, а також із суфіксами присвійності -ов, -ев (-єв), -ин (-їн): Дінця́, Дністра́, Іртиша́, Колгу́єва, Орла́, Остра́, Пиря́тина, Псла, Пско́ва, Те́терева.

Закінчення -у (у твердій і мішаній групах), -ю (у м’якій групі) мають іменники чоловічого роду на приголосний, коли вони означають:

Назви річок (крім зазначених у п. 1), озер, гір, островів, півостровів, країн, областей і т. ін.: Аму́ру, Бу́гу, Га́нгу, До́ну, Дуна́ю, Єнісе́ю, Ні́лу, Ре́йну, Се́йму; Байка́лу, Ельто́ну, Мічига́ну, Сві́тязю, Ча́ду; Алта́ю, Ельбру́су, Памі́ру, Ура́лу; Ко́тліну, Кі́пру, Кри́ту, Ро́досу, Сахалі́ну, Ка́ніну, Пелопонне́су; Алжи́ру, Афганіста́ну, Казахста́ну, Єги́пту, Іра́ку, Кита́ю; Донба́су, Ельза́су, Кавка́зу, Сибі́ру.

Отже, слово Дніпро підпадає під перше правило, оскільки в родовому відмінку має наголос на кінцевому складі - Дніпра́, а Дон - під друге правило - До́ну.
Для підтвердження ще одне джерело.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.