0

У Шевченка є такий вірш:

Умре муж велій в власяниці.
Не плачте, сироти, вдовиці,
А ти, Аскоченський, восплач
Воутріє на тяжкий глас.
І Хомяков, Русі ревнитель,
Москви, отечества любитель,
О юбкоборцеві восплач.
І вся, о Русская беседа,
Во глас єдиний ісповєдуй
Свої гріхи. І плач! і плач!

Вірш є сатиричним відгуком на смерть митрополита петербурзького і новгородського Григорія (Постникова Георгія Петровича), відомого своїми випадами проти освіти, науки і преси.
Не зрозуміле слово велій. В російських словниках знайшла варіант великий. За змістом, здається підходить - "муж великий", але інших підтверджень цьому не знайшла. То ж чи справді в даному випадку велій - це великий?

1 Answer 1

1

Вірш Шевченка рясніє старослов'янізмами і русизмами, що надає особливого пафосу. Щодо значення слова велій є стаття на російськомовному ресурсі:

ВЕЛИЙ "большой", устар.; др.-русск., ст.-слав. велии, велиѭ (Супр.), болг., макед. ве́лий, сербохорв. ве̑љи̑, др.-чеш. velí, чеш. vele "очень", слвц. velo, в.-луж. wjele. Связано с вели́кий.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.