1

Тлумачний словник подає слова розсудок та розум як синоніми:

РОЗСУ́ДОК, дку, чол., рідко. Те саме, що розум 1, 2. Бугров потер рукою остуджене чоло, розсудок повернувся до нього (Іван Микитенко, II, 1957, 281); Тут потрібний холодний розсудок і велика обережність (Дмитро Ткач, Моряки, 1948, 121).

Однак багато джерел з філософії стверджують, що це різні поняття:

Розсудок — початковий рівень мислення, де оперування абстракціями відбувається в межах певної незмінної, наперед заданої схеми. Це здатність послідовно й коректно будувати свої думки, класифікувати й систематизувати факти. Поняття тут розглядається як стале, незмінне, поза його розвитком та взаємозв´язками. Головною функцією розсудку є розкладання та обчислення. Розсудок є побутовою, повсякденною формою мислення, іншими словами — здоровим глуздом. Логіка розсудку — це формальна логіка, яка більше переймається готовим знанням, ніж становленням його змісту. Вона вивчає структуру висловлювань і доведень.
Розум — вищий рівень раціонального пізнання, якому властиві творче оперування абстракціями та рефлексією, спрямованість на усвідомлення власних форм та передумов, самопізнання.

Також у Вікіпедії зазначено:

Розсу́док або глузд — початковий рівень мислення, де оперування абстракціями відбувається в межах певної незмінної, наперед заданої схеми. Забезпечує оперування поняттями за певним наперед заданим алгоритмом без усвідомлення їхньої природи.

Функція розсудку — класифікувати факти, робити логічні розумові висновки, систематизувати знання за суворими правилами і схемами.

На противагу розсудку розум — вищий рівень раціонального пізнання, якому властиві творче оперування абстракціями та рефлексією, спрямованість на усвідомлення власних форм та передумов, самопізнання.

То ж чи вважати ці слова різними за значенням? Також цікавить саме слово розсудок. Чи не є воно калькою з російської(бо дуже схоже з російським "рассудок")? На жаль джерел на підтвердження цієї думки не знайшла.

2 Answers 2

1

Почнемо із СУМу, де зазначено, що розум та розсудок (вживається рідше) - це одне і теж і мають значення:

Здатність людини мислити, відображати і пізнавати об'єктивну дійсність.

А також можуть бути синонімами до слова "мислення". Синонімами є ці слова і згідно до Словника синонімів.

Однак, коли ми говоримо про філософію, то варто розрізняти поняття "розум" та "розсудок":

РОЗСУДОК і РОЗУМ - поняття, вироблені в історії філософії для позначення якісних особливостей мислення на певних ступенях буття або логічного розвитку. В античній філософії вони розглядались як властивості, неоднаково притаманні різним істотам. Типовою є думка Піфагора: душа людини поділяється на три частини: ум (розум), розсудок і пристрасть. Розум і пристрасть є і в живих істотах, а розсудок - лише в людині... (Філософський енцеклопедичний словник)

Згідно до Вікіпедії (джерело1, джерело2), ці поняття також різні (стосується також філософії):

На противагу розсудку розум — вищий рівень раціонального пізнання, якому властиві творче оперування абстракціями та рефлексією, спрямованість на усвідомлення власних форм та передумов, самопізнання.

Протиставляється розуму — вищій формі теоретичного осмислення дійсності. (про розсудок)

3
 • Не зовсім зрозумів, чому Ви вважаєте слово «мислення» синонімом до них (хіба що дуже частковим, на мою думку).
  – Sasha
  Aug 21, 2018 at 12:09
 • В СУМі є інформація, що розум - це те саме, що мислення Aug 21, 2018 at 12:26
 • Так, але лише в одному зі значень. Причому це навіть не друге значення повністю, а радше «2а» (а ще є 2б, 2в тощо). Як на мене, це дуже частковий синонім (не повний).
  – Sasha
  Aug 21, 2018 at 12:29
0

Згідно з словником синонімів

РО́ЗУМ (здатність окремої людини запам’ятовувати, оцінювати обстановку, події тощо та відповідно діяти і поводитися; звичайний, природний стан людської свідомості), УМ, ЗДОРО́ВИЙ ГЛУЗД, ГЛУЗД, ТОЛК***розм.* [**ТОВК діал.], МО́ЗОК розм., ГОЛОВА́ розм., КЕБЕ́ТА розм., РОЗСУ́ДОК розм., РО́ЗСУД рідше, РОЗУМІ́ННЯ рідше, ТЯ́МА розм., ТЯ́МКА розм., ЗАСТАНО́ВА діал.

Великий тлумачний словник сучасної укрваїнської мови

Розум -у, ч. 1. здатність людини мислити, відображати і пізнавати об'єктивну дійсність. 2. Те саме, що мислення

Розсудок -дку, ч. , рідко.Те саме, що розум 1), 2).

Розум і Розсудок (розмовне) є синонімами, отже можуть вживатися як взаємозамінні.

Джерел для підтвердження чи спростування того, що слово розсудок є калькою з російської не знайшла.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.