3

Цей фразеологізм зустрівся меня в творі Івана Котляревського "Наталка Полтавка"

Виборний. Та що його питати: він по городу гав ловив та витрішки продавав…

Через незнайомий вислів значення речення було не надто зрозумілим. Та вислів сподобався і хотілося б ним прикрашати свою мову.

Значення вислову було знайдено: Витрішки купувати (продавати) — заглядати без діла, роздивлятися безцільно. Витрішки продавати — ледарювати.

Хотілося б дізнатися про доречне застосування фразеологізму в повсякденному мовленні.

Сподіваюся на допомогу.

0

1 Answer 1

3

Тлумачення даного фразеологізму є у СУМі:

Витрішки продавати (купувати, ловити, їсти і т. ін.) — нічого не роблячи, дивитися, роздивлятися навкруги. — А я більше не піду до їх сидіти в кутку та витрішки продавати, — сказала писарша (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 137); І пішов [Пархім] по базару витрішків їсти (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 476); — Навіщо нам туди йти? Витрішки купувати я не хочу (Василь Кучер, Прощай.., 1957, 11)

Також у фразеологічному словнику знаходимо аналогічне тлумачення:

Витрішки продавати - ледарювати.
Виборний. Та що його питати: він по городу гав ловив та витрішки продавав... (Котляревський, Твори, т. II, 1953, стор. 28).

Також однаковими за значенням до цього фразеологізму є: витрішки купувати та витрішки ловити.

Витрішків купувати - гуляти без мети.
А за ділом же вони (дівчата) й вийшли? А як же? Витрішків купувати, та щоб чи не пожартують парубки з ними (Квітка-Основ'яненко, Твори, т. II, 1956, стор. 17).

Витрішки ловити - вештатися без мети.
В другій чверті й мух не стало, - не зівав, Цілу чверть ловив наш Петя в класі гав. В третій – майже й на уроки не ходив, Бо на вулиці він витрішки ловив (Білоус, Зигзаг, 1956, стор. 72).

СУМ також подає, як синонім витрішки їсти, а у фразеологічному словнику цей вираз має таке значення:

Витрішки їсти в ролі прис; вульг.– дивитися на кого-, що-небудь з надмірною цікавістю.
І пішов (Пархім) по базару витрішків їсти (Квітка-Основ'яненко, Твори, т. II, 1956, стор. 476).

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.