1

У романі Сергія Бута “Листи з того світу” прочитала таке речення:

Залізна витримка, продемонстрована неповнорідним братом Ельзи Олександрівни, збила з пантелику.

Зацікавило слово неповнорідний. Звернулася у СУМ-11, а там такого немає. Однак у Вікіпедії все ж така стаття є:

Неповнорідний — такий, що має лише спільного батька або лише спільну матір.

Отож, слово неповнорідний все ж є літературним чи ні?

1

У Словнику гендерних термінів знаходимо:

Брати і сестри можуть бути повнорідні й неповнорідні. Повнорідними визнавали братів і сестер, які мали спільних батька і матір. Якщо брати і сестри мали спільного батька, але різних матерів, вони були неповнорідними, але єдинокровними; якщо мали спільну матір, але різних батьків — вони неповнорідні, але єдиноутробні.

У Сімейному кодексі також знаходимо :

Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою 2. У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька.

Наявність слова неповнорідний знаходимо також у Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"[...] :

"жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа.

Отже, слово неповнорідний є нормативним.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.