2

Сьогодні виникла у мене доволі цікава ситуація. Читала книжечку Кубіцького С.О. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах. Там натрапила на таке речення:

Професія соціального працівника в Німеччині виникла на початку XX ст. як сугубо жіноча.

До сьогодні думала, що це русизм і навіть деяких людей правила. Однак все щось захотілося переконатися у правильності своїх думок. Зайшла у СУМ-11, а там пише:

СУГУ́БИЙ, а, е. Особливий, винятковий.

Проте Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) містить це слово і подає українські відповідники:

Сугубый – подві́йний, особли́вий; -бо – подві́йно, особли́во.

Виникає подвійна ситуація: СУМ подає, що це питоме слово без жодних приміток; російсько-український словник - що це російське слово і наводить відповідник особливо.

Отже, слово сугубо - русизм чи питоме?

1 Answer 1

4

У Словнику синонімів знаходимо (зверніть увагу на позначку книжн. заст.) :

НАДЗВИЧА́ЙНИЙ (дуже великий за силою вияву, інтенсивністю чого-небудь, завдяки чому виділяється на загальному тлі), НЕЗВИЧА́ЙНИЙ, ВИНЯТКО́ВИЙ, СУГУ́БИЙ книжн. заст.

Т.Ф. Ефремова Новый словарь русского языка. Толково- словообразовательный як і СУМ-11 подає у словниковій статті:

СУГУБЫЙ сугу́бый прил. устар.

1) Значительно превосходящий что-л. обычное.

2) Особенный, исключительный (по сравнению с чем-л. обычным).

Як і український словник, так і російський подає сугубо як застаріле слово. Отже, це слово є старослов’янізмом.

У Cловнику старослов’янських слів знаходимо:

СУГУБЫЙ - двойной, удвоенный

У зв’язку з історичними умовами творення обох мов, старослов’янська мала вплив і на українську і на російську мови Іван Огієнко Історія української літературної мови. І в російській і в українській мові слово сугубо починає втрачати нормативність. Підтвердження цього знаходимо в Уроках державної мови (з газети «Хрещатик»):

СУГУБО правильніше: суто

Отже, слово сугубо не є русизмом, а старослов’янізмом, яке, в зв’язку з розвитком мови, знайшло більш нормативні відповідники і потрохи починає витіснятися з нормативної української мови.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.