4

Слова "Контрастний", "баластний" - іншомовного походження, "шістнадцять", "чесний", "радісний" - власне українські.

Підпорядковуючись яким правилам відбуваеться спрощення?

1 Answer 1

5

Питання, як мовиться, хрестоматійне.

§ 19.1

Спрощення груп приголосних

У групі приголосних -С(Т)Н- випадає т: ти́ждень — ти́жня — тижне́вий; ко́ристь — кори́сний

Винятки: зап’я́стний, кістля́вий, пестли́вий, хвастли́вий, хвастну́ти, хворостня́к, шістна́дцять літера т зберігається.

Примітка. У прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим -ст, літера т у групі приголосних -стн- зберігається, хоч відповідний звук і не вимовляється: аванпо́ст — аванпо́стний, бала́ст — бала́стний, компо́ст — компо́стний, контра́ст — контра́стний, форпо́ст — форпо́стний.

Український правопис

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.