5

Зіткнувся з таким терміном як патерн/и [програмування].

Як зазначає Вікіпедія, загальне значення цього слова є:

Патерн (англ. pattern — взірець, зразок, маска, шаблон) — об'єкт з якого робляться копії або набори повторюваних об'єктів. Патерн — запозичене слово. Слово «pattern» використовується як термін в кількох західних дисциплінах і технологіях, звідки воно і проникло в наше мовне середовище. Сенс терміна «патерн» завжди вужче, ніж просто «зразок», і варіюється в залежності від галузі знань, в якій використовується.

але при переході, на більш узагальнюючий термін патерн (інформатика), який є найбільш наближеним до програмування отримуємо вже цілих три слова:

Шаблони проектування програмного забезпечення (англ. software design patterns) — ефектні способи вирішення задач проектування програмного забезпечення. Шаблон не є закінченим зразком, який можна безпосередньо транслювати в програмний код. Об'єктно-орієнтований шаблон найчастіше є зразком вирішення проблеми і відображає відношення між класами та об'єктами, без вказівки на те, як буде зрештою реалізоване це відношення.

У Вікісловнику, e2u.org.ua слово "патерн" взагалі відсутнє.

Пошук у словниках синонімів на ресурсах Синоніми.укр, Rozum.org.ua і результатів не дає.

Чи існує в українській мові якийсь сталий термін? Шаблони — це якось узагальнено... А якщо так, то чи можливо його використання на заміну запозиченому патерн?

1
 • 1
  Навіщо взагалі намагатися замінити слово патерн?
  – Kvaz1r
  Sep 11, 2018 at 20:53

1 Answer 1

2

Давайте спершу глянемо як слово "pattern" взагалі можливо перекласти українською (допоможе нам у цьому ось цей сайт): викрійка (згідно до СУМу - стосується одягу, взуття), зразок, модель, модло, схема, узор, шаблон.

Отож, як на мене, а також згідно до Вікіпедії, значень у слова "патерн" є так багато, що якогось одного синоніма ми не можемо знайти в українській мові, тому переклад цього слова та його заміна буде залежати від к онтексту. Однак, на ті й же Вікіпедії даються можливі відповідники - взірець, зразок, маска, шаблон.

Згідно до цього сайту, коли ми говоримо про "патерн" у контексті ІТ, то ми можемо замінити його словом "шаблон", у контексті дизайну - "повторюваний елемент", а в медицині - це сукупність ознак або симптомів, тобто замість «патерни рухових і чуттєвих розладів при патології нервових структур в дистальних відділах верхньої кінцівки» можна сказати «ознаки рухових і чуттєвих розладів при патології нервових структур в дистальних відділах верхньої кінцівки» (джерело). Коли говоримо про в'язання - хорошим відповідником буде "схема" або ж "**схема візерунку", а в психології "патерн" - це те саме, що і "стереотип".

Заглянемо також на Словотвір, де серед відповідників є: взірець, модло, частик, кшталт, шаблон, викрійка, закономірність ("у цих даних простежується певна закономірність"), візерунок.

Чи може "шаблон" бути відповідником до слова "патерн". Цитую ваше визначення останнього:

Патерн (англ. pattern — взірець, зразок, маска, шаблон) — об'єкт з якого робляться копії або набори повторюваних об'єктів.

Дивимося можливі значення слова "шаблон":

Пристрій, за допомогою якого виготовляють однакові формою, розміром і т. ін. деталі та вироби при їх серійному чи масовому виробництві.

Зразок, взятий для наслідування; штамп, банальність.

Тому гадаю, що так, однак не вважаю їх абсолютними синонімами, проте, коли ми говоримо про "паттерн" в контексті програмування (як я вже писав вище) ми можемо замінити його "шаблоном", але для того, щоб надати точнішого значення ми додаємо ще й інші слова, того й отримуємо: "Шаблони Проектування Програмного Забезпечення" чи "Шаблони Програмування" (джерело).

6
 • 1
  Англійською «шаблони проектування програмного забезпечення» теж повністю називаються «software design patterns» (тобто тут не 4 слова замість одного, а 1 слово («шаблони») замість одного («patterns»)).
  – Sasha
  Sep 11, 2018 at 10:25
 • Мiнус на вiдповiдi мiй тому що у психології слово патерн це не те саме що й стереотип.
  – Kvaz1r
  Sep 11, 2018 at 21:13
 • Згідно до Вікіпедії це ці слова можна вживати як відповідники, у вас є якісь джерела, які б спростовували цей факт? Sep 12, 2018 at 18:14
 • 1
  @Анатолій, в цьому і проблема - це як раз не факт, а тільки лише твердження. І сама по собі Вікіпедія авторитет сумнівний, якщо там не вказано посилання на щось авторитетне. Лінк - стереотип, патерн. Я не заперечую, що в деяких кейсах ці слова можуть бути взаємозамінними, але вважати їх рівнозначними - помилка. До речі використовуйте символ @ і нік учасника, щоб йому прийшла нотифікація(повідомлення).
  – Kvaz1r
  Sep 13, 2018 at 19:02
 • 1
  Ваше крайня посилання про соціологію. У будь-якому випадку ми тут просто ділимося думками і мати різні трактування - абсолютно нормально. Ви навели свої аргументи, я - свої. Просто я завжди коментую кожен мінус.
  – Kvaz1r
  Sep 14, 2018 at 18:38

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.