2

Постало таке запитання: чи суттєвою або, можливо, навіть і критичною є різниця між словами "винагорода" та “нагорода" в контексті отримання оплати за виконану роботу, послугу тощо (наприклад: "грошова винагорода " чи "нагородна система установи")?

Офіційний сайт Української мови зазначає, що ці слова є синонімами:

НАГОРОДА

Синоніми до слова НАГОРОДА: винагорода, ур. мзда, з. наділ; (на змаганнях) приз; (заохочення) премія; д. надгорода.

СУМ-11, напроти - розділяє ці два слова:

ВИНАГОРО́ДА, и, жін. Те, що є платою за працю, нагородою за які-небудь заслуги. Пунктуально о шостій годині прибули складачі, що за окрему винагороду зобов'язались до ранішньої роботи (Іван Франко, VI, 1951, 252); Другого дня вони знайшли собі роботу в миловара — дрова пиляли та рубали. Винагорода — по півфунта мила (Юрій Збанацький, Сеспель, 1961, 167); // Те, що дається або робиться замість чого-небудь втраченого; заподіяного і т. ін. Панство нас підтримало і внесло вимогу домагатися справедливої винагороди всім, хто постраждав у поході (Зінаїда Тулуб, Людолови, I, 1957, 11); * У порівняннях. Потім у них народилося дитя. Це було вершиною їхнього щастя, було мовби гідною винагородою обом — і Уралову за всі життєві гіркоти, яких він зазнав, і Галі за її минуле невдале кохання (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 299).

НАГОРО́ДА, и, жін. Відзначення заслуг, достоїнств і т. ін. Три Зорі у нагороду За геройство за твоє [Кожедуба]… (Іван Нехода, Ми живемо.., 1960, 114); // Те, що дається для відзначення заслуг, достоїнств і т. ін. Коли мене викликали першого, щоб одержати нагороду [книжку], то я почув, що він [батько] голосно заплакав (Іван Франко, I, 1955, 12); Коли вручають нагороду Тобі чи області твоїй, — Подумай, що ти для народу В майбутнім зробиш, друже мій! (Степан Олійник, Вибр., 1959, 99).

Чи є принципова різниця між цими двома словами? Яке зі слів краще використовувати у тексті (в т.ч. і діловому написанні) або повсякденному спілкуванні для надання йому більшої відповідності? Хоча на перший погляд, "винагорода" має більше розповсюдження, в тому числі і в офіційних документах.

2 Answers 2

4

Власне кажучи, у питанні закладено відповідь, а саме в нюансах значень, які ви навели у словникових статтях.

Спробуємо пірнути в суть за допомогою синонімів.

Винагородою є платня, плата за роботу, службу, заробітна плата, те, що зароблене, заробіток, найчастіше гроші.

Нагородою є відзнака за заслуги в якій-небудь галузі, найчастіше предмет, що символічно заміняє винагороду або засвідчує досягнення, наприклад, диплом чи орден, Шевченківська премія тощо.

2

Додам до відповіді Христини, що Вікіпедія також розмежовує ці поняття.

Нагоро́да — щось, що видається як заохочення за заслуги, відзнаки, в знак подяки за що-небудь. Одним з призначень нагороди є надання особливого соціального статусу особі що отримує нагороду.

До нагород відносять: почесні знаки, призи, премії, почесні грамоти, цінні подарунки та почесні звання.

Винагорода — цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата. Проте, число додаткових вигод, як механізми винагороди постійно збільшується.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.