2

Прислів'я та приказки, що мають один головний член речення, належать до узагальнено-особових речень.
Наприклад:"Вік живи - вік учись" належить до односкладних, узагальнено-особових речень.
А прислів'я "Немає краю без звичаю" належить до односкладних, безособових речень.

Чому саме так і як саме треба розрізняти ці два види односкладних речень?

1 Answer 1

2

Немає, нема - це не особова форма дієслова, а присудкове слово на позначення стану.

Якби це була особова форма не має, ми говорили б про ознаки 3 особи однини теперішнього часу. За правилами в узагальнено-особових реченнях така форма не зустрічається.

В узагальнено-особових реченнях головний член (присудок) найчастіше виражений дієсловом у формі 2-ї особи однини теперішнього чи майбутнього часу (Багато будеш знати — швидко постарієш (Нар. тв.)). Рідше значення узагальненої дії можуть передавати інші форми дієслова: 1) 1-а особа однини і множини (Що маємо, не дбаємо, а втративши, плачемо (Нар. тв.)); 2) 2-а особа однини наказового способу (Не кажи «гоп», доки не перескочиш (Нар. тв.)); 3) 3-я особою множини теперішнього часу (За одного битого двох небитих дають (Нар. тв.)); 4) форма чоловічого роду минулого часу (Цілив у ворону, а попав у корову (Нар. тв.)). -

See more at: http://shkolyar.in.ua/uzagalnene-osobove-rechennya

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.