2

Як правильно казати "На протязі року" чи "протягом року"?

За словником синонімів слова "на протязі" та "протягом" є синонімами, але мають різні випадки вживання.

Можна отримати білбш детальне пояснення цих слів та приклади їх вживання?

2

3 Answers 3

4

Мова - ДНК нації

Мовознавці радять не плутати:

На протязі – на різкому струмені повітря, що продуває приміщення крізь щілини, отвори, розташовані одне проти одного.

Протягом (упродовж / впродовж) – час існування чогось, тривалості якоїсь дії або процесу.

enter image description here

Словопедія

ПРОТЯГОМ – НА ПРОТЯЗІ

Протягом, присл. 1. Вживається при позначенні часу існування когось, чогось, тривання якої-небудь дії, якогось процесу тощо: протягом зими, протягом двох днів, протягом століть, протягом усієї війни, протягом усього життя. 2. розм.

На протязі 1, ім. з прийм. 1. Те саме, що протягом 1. 2. На якійсь відстані. Вздовж всієї стіни на протязі трьох кроків – вартові (С.Божко).

На протязі 2, ім. з прийм. На різкому струмені повітря, що продуває приміщення крізь щілини, отвори, розташовані одне проти одного: стояти на протязі.

Відео-урок української мови

Отже, правильно "протягом року"

1
  • Не бачу ніяких доказів подібному твердженню, окрім волюнтаристських забаганок авторів сайту. Commented Jun 2, 2021 at 8:51
3

В сучасній мові цілком правильними є обидві конструкції. Думка про неправомірність конструкції на протязі не має під собою серйозних підстав.

«Російсько-український словник у трьох томах рекомендує в часовому значенні обидві форми як рівноправні. Однак словоформа на протязі більш властива книжним стилям, зокрема офіційно-діловому». (Культура слова, 1986). Вікіпедія:Список найтиповіших мовних помилок

рос. на сквозняке — укр. на протягу.

  • «Це вже вдруге на протязі своєї тринадцятилітньої служби вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу», Михайло Коцюбинський
  • «Здавалось, він на протязі всього життя не зазнавав такого напрочуд ясного спокою, як зараз», Олесь Гончар

-1

Це не зовсім відповідь на запитання, але в багатьох випадках ще можна казати так:

  1. Зовсім без прийменника, наприклад:

    Приймальна комісія робить год (рік).

  2. З прийменником за, наприклад:

    Інвестор обіцяє побудувати завод за год (рік).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.