1

Словопедія дає опозицію комплектуючі - комплектувальні, пояснення нема.

Наприклад, у контекстах, майж однакових за смислом, вжито різні форми слова:

Активні дієприкметники небажані, тож що правильно вживати - субстантив комплектувальні чи, може, іменик комплектовання?

0
1

Якщо паковання - це матеріали, які використовують в процесі пакування. То комплектовання - це матеріали, які використовують при комплектуванні, тобто це і є відповідником російськомовним комплектующим. А комплектувальним може бути верстат, який призначений для комплектування.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.