2

Підкажіть, чи допускається вживати слово "доброволець" в діловій документації. Коли почав шукати, то натрапляю скрізь тільки на досить лаконічне визначення.

В офіційних документах, відповідно до положень Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», знаходяться тільки слова «у добровільному порядку/засадах».

Ділова українськи мова не знаходить

СУМ-11, Словопедія, Вікіпедія, Тлумачний словник української мови (у 20-ти томах), Загальний народний англійсько-український словник (2010– ...) та інші, в принципі надають тільки визначення

ДОБРОВО́ЛЕЦЬ, льця, ч. Той, хто вступає в армію з власного бажання, добровільно. ...; // Той, хто з своєї волі береться за виконання яких-небудь обов’язків, якоїсь роботи...

І чомусь стали брати сумніви, а чи вживається дане слово в сучасній діловій українській мові чи вже - ні? Може існує якийсь синонім?

1 Answer 1

1

Словник синонімів подає декілька варіантів синонімів до слова "доброволець"

ДОБРОВО́ЛЕЦЬ (той, хто за власним бажанням береться за виконання чогось, зокрема йде до війська), ОХО́ЧИЙ, ОХО́ТНИК (заст).; ВОЛОНТЕ́Р (заст.) (на військовій службі). Повернувся з Європи старший син Івась, котрий пішов в армію добровольцем (О. Бердник); З багатьох охочих ми відібрали для прикриття десять чоловік, переважно гарних кулеметників (В. Козаченко); Ми залишили кількох охотників на правдиву смерть, самі ж подалися очеретами вбік і вчасно вискочили з мішка (Ю. Яновський); Загони волонтерів на чолі з Джузеппе Гарібальді висадилися на острові Сицилія (з газети). ОХО́ЧИЙ (ім.) (той, хто виявляє бажання, готовність до чого-небудь), БАЖА́ЮЧИЙ, ОХО́ТНИК (розм.) Охочих ходити до школи все більшало (Л. Юхвід); Бажаючі підійти до коменданта штовхалися і терлися, як вівці в загороді (Григорій Тютюнник); - Охотників багацько, а купців мало. Гуртом не спроможетеся телиці купить.., - звернувся Опанас до людей (Л. Яновська).

Оскільки в жодному словнику (СУМ-20, СУМ-11, Російсько-українські словники) не зазначено, що "доброволець" діалектне, запозичене чи застаріле, на мою думку, його можна вживати в діловій українській мові.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.