3

Вікіпедія каже що

Hardware або Апара́тне забезпе́чення — комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти, тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Glosbe, що hardware це обладнання або устаткування, та додає: The physical components of a computer system, including any peripheral equipment such as printers, modems, and mouse devices | Фізичні компоненти комп'ютерної системи, які включають периферійне устаткування, таке як принтери, модеми та миші Досить звужені поняття, але все ж таки є. Хоча може є інші варіанти перекладу?

І от, що цікаво, чи є українською аналог або синонім слів "апаратне забезпечення"? Бо зустрічав у вжитку варіанти "залізо", "залізяки" тощо, проте, суб'єктивно, ці варіанти звісно не є оптимальними і, в принципі, не відображають суть терміну бо цей термін має на увазі саме комп'ютерне, а не якесь інше обладнання.

  • В ангійській мові термін hardware теж має багато значеннь - en.wikipedia.org/wiki/Hardware: Computer hardware, Household hardware, Builders hardware, тож люди з різним бекграундом можуть по-різному розуміти просто Hardware. Так само як і залізяччя у нас. – hutorny Apr 17 '18 at 16:56
0

Хіба що "комплектуючі". Пошук видає дуже багато інформації.

"Залізо" для вузькоспеціалізованого тексту також підходить, але воно дуже неформальне.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.