4

Вікіпедія каже що

Hardware або Апара́тне забезпе́чення — комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти, тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Glosbe, що hardware це обладнання або устаткування, та додає: The physical components of a computer system, including any peripheral equipment such as printers, modems, and mouse devices | Фізичні компоненти комп'ютерної системи, які включають периферійне устаткування, таке як принтери, модеми та миші Досить звужені поняття, але все ж таки є. Хоча може є інші варіанти перекладу?

І от, що цікаво, чи є українською аналог або синонім слів "апаратне забезпечення"? Бо зустрічав у вжитку варіанти "залізо", "залізяки" тощо, проте, суб'єктивно, ці варіанти звісно не є оптимальними і, в принципі, не відображають суть терміну бо цей термін має на увазі саме комп'ютерне, а не якесь інше обладнання.

1
 • В ангійській мові термін hardware теж має багато значеннь - en.wikipedia.org/wiki/Hardware: Computer hardware, Household hardware, Builders hardware, тож люди з різним бекграундом можуть по-різному розуміти просто Hardware. Так само як і залізяччя у нас.
  – hutorny
  Commented Apr 17, 2018 at 16:56

2 Answers 2

1

Словники

Soft - not hard or firm:

 • soft ground
 • a soft pillow/mattress
 • soft cheese
 • I like chocolates with soft centres.
 • Soft tissue, such as flesh, allows X-rays through.

Hard - not easy to bend, cut, or break:

 • a hard surface
 • There was a heavy frost last night and the ground is still hard.
 • Heating the clay makes it hard.

Ware - pottery (= objects made out of clay) of a particular type or make:

 • Meissen ware

Software - the instructions that control what a computer does; computer programs:

 • He's written a piece of software that does your taxes for you.

Hardware - the physical and electronic parts of a computer, rather than the instructions it follows

ЕЛЕКТРО́НІКА - Сукупність електронних приладів.

Спробую знайти документальне підтвердження наступним термінам трохи пізніше:

Програми - сукупність певних програм.

Електроніка - сукупність певних пристроїв, приладів, виробів, що створені за допомогою електронних елементів як єдине ціле. Наприклад, відеокарта, системна плата, блок живлення, радіомодуль, перетворювач напруги тощо.

Я теж маю слово

Як бачимо з вище вказаних визначень soft - це щось не тверде, або ж м'яке. Hard - те, що не легко зігнути, порізати або розбити, тобто щось міцне. Ware - це певний посуд, або виріб.

Також в словниках вже вказано що таке software (команди, які керують що комп'ютер робить) та hardware (фізичні і електронні частини комп'ютера). Наче все просто і зрозуміло.

До чого ж тут м'якість та міцність? А це описове значення властивостей виробу. Тобто м'який виріб можна змінювати так, як потрібно. Саме таку властивість мають програми комп'ютера. А міцний, який не можна якось змінити, виріб ви не зможете змінювати (хоча по суті у вас є така можливість, змінювати, але не кожний має достатні знання для цього). Тому по суті маємо такі дослівні наближені значення:

 • hardware - міцний виріб;
 • software - м'який виріб.

Я зрозумів, що люди, при спробі знайти переклад того чи іншого слова з англійської мови намагаються чомусь лише одне слово. В деяких випадках це можливо, а інколи - ні.

Чи існує український аналог технічного терміну “hardware”?

Ви вже самі навели подібне значення для hardware як "апаратне забезпечення".

Хоча може є інші варіанти перекладу?

Я використовую такі слова:

 • hardware - електроніка, техніка;
 • software - програми.

І от, що цікаво, чи є українською аналог або синонім слів "апаратне забезпечення"?

Немає такої потреби, або ж ви її не вказали. Ймовірніше є потреба в розумінні цього словосполучення з вашого боку.

ці варіанти звісно не є оптимальними і, в принципі, не відображають суть терміну

Щоб подібне стверджувати - треба якось це довести.

5
 • @Sasha "Чи не будуть електроніку (електронні пристрої) сприймати радше як сукупність hardware+software", можливо, але не з моєї точки зору. Електроніка є електронікою. Нею можуть керувати програми. Але електроніка - окремо, а програми, що керують електронікою - окремо. В електроніці можуть бути програми, а можуть і не бути.
  – user1677
  Commented Jan 24, 2020 at 14:51
 • @Sasha "До чого тут «міцна ємність, м'яка ємність» — не зрозумів." - hard - твердість, або міцність, ware - глиняна посудина, разом hardware - міцна ємність, або ж міцна посудина або щось схоже за значенням.
  – user1677
  Commented Jan 24, 2020 at 14:55
 • Ну, що ж, у випадку з автівками техніка може спрацювати, а що робити з кухонними hardware, наприклад виделками? або з господарським hardware, наприклад лопатами?
  – Yola
  Commented Feb 7, 2020 at 14:21
 • @Yola Не потрібно використовувати виделки чи лопати всередині комп'ютера. В комп'ютері може щось замкнути і згоріти.
  – user1677
  Commented Feb 7, 2020 at 16:43
 • householdhardware.nl
  – Yola
  Commented Feb 7, 2020 at 16:45
0

Хіба що "комплектуючі". Пошук видає дуже багато інформації.

"Залізо" для вузькоспеціалізованого тексту також підходить, але воно дуже неформальне.

3

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.