2

Цікаво дізнатися, чи отримало/отримує слово серфінг (в Інтернеті, тобто перегляд сторінок веб сайтів, сторінок соціальних мереж), поширення в українському сучасному суспільстві?

Українські словники поки що "мовчать", а от в англійських слово з'явилось:

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus

surfing noun [ U ] (INTERNET) ​the activity of spending time visiting different websites on the internet: internet surfing Thesaurus: synonyms and related words

І чи правильне його написання кирилицею саме "серфінг"?

1 Answer 1

1

Спочатку трошки означень. Як показано у запитанні:

Питомі та усталені слова. Потребую допомоги з методом визначення

усталеним слово стає тоді, коли воно опиняється у словниках. У комбінації з твердженням:

Українські словники поки що "мовчать"

це є відповіддю на запитання, чи це слово вже є усталеним (ще ні), і за яких обставин можна буде вважати деяке слово — усталеним (коли зʼявиться у словниках).
На запитання, коли це станеться, відповіді не існує, бо ми не можемо прогнозувати майбутнє.


Стосовно правопису, напевне, мається на увазі правопис слів, запозичених з англійської, і які закінчуються на -ing. Тобто, дві проблеми:

  • -инг чи -інг (голосна)
  • -інг чи -інґ (кінцева приголосна)

Стосовно голосної, користуємося правилом девʼятки (девʼять приголосних, після яких пишеться -и-). Отже, у цьому слові пишемо -і-.

Стосовно кінцевої приголосної, правопис суфіксу -ing досліджено, наприклад, тут, автор радить писати , а не .

Отже, загалом маємо правопис серфінг.

3
  • Мені здається що в такій формі - сЕрфінг - це опосередковане запозичення через російську мову. Surfing вимовляється як sərfiNG, тож мабуть українською мало б бути сьорфінг. В російській це запозичення, як пише їхня Вікі ru.wikipedia.org/wiki/… мало б писатися як Сёрфинг але спростилося до Серфинг
    – hutorny
    Commented Apr 17, 2018 at 16:38
  • @hutorny зазначу, що surfing вимовляється ріжними способами (наприклад американська r трохи инша), але переважно через [ɜ], ось до прикладу джерело [sɜː.fɪŋ], хоча не заперечує, що инколи і як [ə]. Також зазначу, що клясичний твердить так: § 66. […] англійське u в закритому складі передаємо через е: Гарфлер, Сент-Бев, Тепфер, Ґете, Шлецер, Бернс, Де́фферін і т. ін. Commented Apr 18, 2018 at 0:55
  • Пане bytebuster, автор не радить, а лиш наголошує як писати за чинним — 2012(5) — правописом. І про всяк також про ймовірні написання поза чинним правописом через лоґістічні питання з винятком 9 і передачі g‑h: про перебуквування (котре сходиться також і з клясичним), перезвукування і втїлення „твердої“ і — так, в цїлому дослїдження і де перші два тут цїлком підійдуть, так. Commented Apr 18, 2018 at 1:02

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.