3

Більшість словників видають "котирування". Цей термін означає встановлення курсу цінних паперів, іноземних валют і цін товарів на біржах відповідно до чинних законодавчих норм, правил і практики.

В той же час, за нормами було б правильно вимовляти "котування". До речі, Вікіпедія подає саме такий варіант.

В словнику синонімів Караванського і на "котування", і на "котирування" вказується синонім "квотування".

Я схиляюся до того, що варто писати "квотування", хоча б тому, щоб не пролетіти з "котуванням" і "котируванням". Хоча, на фін. біржах у вжитку саме "котирування".

Все ж, як правильно? На інших ресурсах, де це питання обговорювалось, ні на чому так і не зупинилися.

1 Answer 1

2

Це правда, що суфікси -ир-/-ір- для української мови не дуже характерні. Однак все вирішується традиціями вжитку конкретних слів: деякі слова можна лише без -ир-/-ір-, деякі слова можна і так, і так (деякі слова були раніше нормативними з -ир-/-ір-, але набувають тенденції вживання без -ир-/-ір-), деякі слова наразі вживаються лише з -ир-/-ір-; в деяких випадках без -ир-/-ір- і з -ир-/-ір- — то два різних слова (панування і панірування). Переважна більшість словників надають котирувати і котирування станом на початок 2018 лише з -ир-/-ір-, наприклад: «Словник української мови» в 20 томах 2010-х років, «Словники України on-line» від УМІФ 2008 року, «Економічний словник» Завадського 2006 року, «Тлумачний словник економіста» Гончарова 2009 року. Навіть нове (5-те) видання «Практичного словника синонімів української мови» Караванського від 2014 року вже не містить варіантів без -ир-/-ір-.

Щодо слів квотувати і квотування, то, незважаючи на те, що обидва гнізда — квота/квотувати/квотування і котирувати/котирування — походять від одного латинського гнізда quot/quotus (можливо, через різні мови: через англійську у випадку -квот- і через французьку у випадку -кот-), в сучасній українській мові вони мають різне значення: квотувати — запроваджувати допустимі норми (часто — кількості/обсягу чогось), котирувати — оголошувати біржовий курс (ціну, за якою покупець/продавець згоден купити/продати). Щодо «Практичного словника синонімів української мови» Караванського, то він часто наводить дуже віддалені часткові синоніми (а не лише повні синоніми); можливо, в якихось значеннях квотувати і котирувати взаємозамінні або в дуже широкому розумінні мають щось спільне — але найвідоміші значення цих слів різні.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.