2

Вітаю, шановне панство!

Виникло таке запитання: чи критичною є різниця між словами "контент" та "вміст" в контексті наповнення якого-небуть веб сайту (наприклад: "дорослий контент" чи "вміст для дорослих")?

Вікі каже, що контент і вміст - це синоніми:

Інформаці́йне напо́внення са́йту (англ. content, вміст) — це інформація чи досвід, який направлений на кінцевих користувачів чи аудиторію., яку розробник складає самостійно або копіює з дотриманням чинного законодавства.[1]

СУМ-11 "знає" лише про "вміст":

ВМІСТ (УМІСТ), у, чол. 1. Те, що є, міститься в чому-небудь. Коли сідав до стола, то цікавився вмістом чарок, стаканів і стопочок переважно (Іван Сенченко, Опов., 1959, 65). 2. Наявність якої-небудь речовини в складі чого-небудь. Внаслідок вмісту кофеїну, чай має тонізуючі властивості (Українські страви, 1957, 284); // Кількість якоїсь речовини в складі чого-небудь...

Чи є принципова різниця між цими двома словами? Яке зі слів краще використовувати у тексті або повсякденному спілкуванні для надання йому більшої відповідності? На перший погляд здається, що вони рівноцінні, але, як на мене, "контент" більш схильний до IT.

1 Answer 1

1

З СУМ-20

ВМІСТ (УМІ́СТ) у, ч. 1. Те, що є, міститься в чому-небудь. Коли сідав до стола, то цікавився вмістом чарок, стаканів і стопочок переважно (І. Сенченко); “Хай їй там добре ведеться”, – зітхнув я, оновлюючи вміст наших келихів молодим соаве [італійським білим вином] (Ю. Андрухович) 2. Наявність якоїсь речовини у складі чого-небудь. // Кількість якоїсь речовини у складі чого-небудь.

КОНТЕ́НТ у, ч., інформ. Зміст будь-якого видання, телепередачі і т. ін. // Зміст, інформаційне наповнення сайту. Контент охороняється законом про авторське право, оскільки він є продуктом інтелектуальної праці й має своїх авторів і власників (з мови документів); Окрім якості контенту, одним із важливих критеріїв є його доступність (із журн.).

Слова мають абсолютно різне значення та не можуть бути синонімами. На мою думку, слід розділити використання даних слів (не використовувати, як взаємозамінні). "Вміст" має більш ширше значення, отже, більш широкий спект використання. "Контент" слід використовувати, коли говоримо про наповнення сайту, телепередачі (ІТ сфера).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.