4

Шукаючи відповідь на попереднє запитання натрапила у колядці «По горі, горі павоньки ходять» на цікаве слово, значення якого не можу знайти:

Лише ймили вінець-бав’янець.

— А що нам буде за перев’янець?

Ані в Словнику української мови в 11 т, ані в Етимологічному словнику української мови немає цього слова. В іншому варіанті цієї колядки «ПО ГОРІ, ГОРІ ПАВА ЛІТАЛА» знаходжу переємець. В Українському тлумачному словнику:

переємець -мця, ч., діал.

Той, хто переймає щось.

Чи перев'янець=переємець? Якщо так, то яке значення ці слова мають у колядці?

1 Answer 1

4

Так, це слово подається в однакових контекстах, але різними словами. Для порівняння ще знову сюди кину:

  1. "ПО ГОРІ, ГОРІ ПАВА ЛІТАЛА":

    — Ой ми го найшли, ми го возьмили.

А що ж нам буде за переємець?

— Вой добрий же вам переєм буде.

Одному буде шовк-хустиночка,

Шовк-хустиночка на завиваннє.

Другому буде золот перстенець,

Золот перстенець на средний палець.

Третьому буде сама молода,

Сама молода а як ягода.

2. ПО ГОРІ, ГОРІ ПАВОНЬКИ ХОДЯТЬ:

— А що нам буде за перев’янець?

Одному буде вінець-бав’янець,

Другому буде — злотий перстенець,

Третьому буде — сама молода,

Сама молода чом Марусенька.

Вінець-бав’янець — лиш по обідець,

Золотий перстенець — лиш по обідець,

Сама молода — до конца віка.

Ймовірно, що, як пише у Російсько-українському народному сучасному словнику 2009, переємець - "спадок":

Преемник, преемница – насту́пник, насту́пниця, (наследник) спадкоє́мець, спадкоє́мниця; (продолжатель) продовжувач, продовжувачка; (редко) переємець

У статті КУПАЙЛО — БОГ ПЛОДЮЧОСТІ, ЛЮБОВІ, ВЕСЕЛОЩІВ знаходжу ще й доволі цікаву інформацію:

Дівочі вінки, пущені на воду, переймали хлопці. На Полтавщині такого хлопця називали «ПЕРЕЄМЕЦЬ» - наречений.

Тобто наречений - це переємець, адже він перейняв вінок, який пустила дівчина по другий бік рік і одружився саме з нею; перейняв вінок, а з нею і її.

Щодо конкретного поданого Вами тексту, то тут, можливо, при записуванні збирачем тексту в інформанта виник одрук: перев’янець <-- переємець.

Щодо другого слова, то що буде за переємець = що буде у спадок, адже далі уточнення, що і кому належатиме.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.