1

Прочитала пісню «По горі, горі павоньки ходять», і там натрапила на слово бав’янець. Інформації ні в СУМі-11, ні в СУМі-20 нема. В Етимологічному словнику теж немає. Аби зрозуміти контекст, наводжу:

Зірвали вінець, вінець-бав’янець,

Занесли єго в тихий Дунаєць.

Отож що означає слово бав’янець?

1 Answer 1

1

У цьому ж збірнику знаходимо варіант цієї ж колядки, з трохи зміненим текстом «По горі, горі пава літала»

Ізвіялися буйні вітрове

Та й зашайнули пав’яний вінчик,

Та й зашайнули в краї Дунаї.

Оскільки, зміст цих пісень однаковий, то можна припустити , що у колядці «По горі, горі павоньки ходять» вінець-бав’янець=пав’яний вінчик.

Це пов’язано з тим, що (Вінок) :

Пір’яні весільні вінки побутували в багатьох народів. Це пов’язано з уявленнями про подібність душі й дівчини загалом до пташки. Для колядок є характерним мотив, коли по горі ходять пави, а за ними — панна. Вона збирає павине пір’я, складає його в рукав, згодом розкладає на столі і плете собі з того пір’я вінок. Коли ж кладе його собі на голову — десь беруться “буйні вітрове”, здіймають вінок і несуть хтозна-куди.

Отже, цілком логічно, враховуючи варіанти цієї пісні, можна припустити, що вінець-пав’янець=вінець, зроблений з пав’яного пір’я, що випливає із самого контексту колядки.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.