3

Багато людей використовують слово взаємовідносини, і в художній літературі можна його зустріти. Але мені здається, що слово відносини вже саме по собі передбачає значення взаємності. Тож виходить тавтологія. Знайшла також інформацію, що взаємовідносини - це русизм. Але в СУМ-20 це слово присутнє. То ж чи правильним є саме слово ВЗАЄМОвідносини? І чи не є калькою з російської?

0

2 Answers 2

2

Висловлю й іншу позицію. У багатьох словниках зустрічається це слово, навіть без позначок розмовне. У СУМ-11, у новішому СУМ-20, а також і в Орфографічному словнику української мови, Орфоепічному словнику української мови, Українському тлумачному словнику, що посилається на Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Однак якщо звернутись до російсько-українських словників, то побачимо таке:

 1. Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов):

  Взаимоотноше́ния – взаємовідно́сини, обопі́льні відно́сини (стосу́нки), взає́мини.

 2. Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський):

  Взаємовідно́сини – взаимоотношения.

 3. Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов):

  Взаимоотношение – взаємовідно́сини (род. взаємовідно́син).

 4. Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська):

  Завязать приятельские отношения с кем – заприятелювати з ким; зав’язати (іноді нав’язати) приязні взаємовідносини (відносини, стосунки) з ким.

 5. Російсько-український народний сучасний словник 2009:

  взаимные отношения – взаємні відносини; стосунки; взаємовідно́сини, взаємини.

В англо-українських словниках теж це слово подається:

 1. Українсько-англійський словник 1955р. (К. Андрусишин, Я. Крет):

  взає́мовідно́сини (-син) pl = взає́мини; взаємоді́я (-і́ї) f, взаємоді́яння n reciprocal (mutual) action.

 2. Англо-український тлумачний словник економічної лексики 2004 (Анна Шимків:

  agreement 1. ком. угода; договір; 2. врр. згода; домовленість

industrial ~ = угода про взаємовідносини робітників і роботодавців/

А також і на цьому сайті, однак уже у словосполученні:

маркетинг взаємовідносин - relationship marketing

Отже, це все вказує на те, що слово є зафіксованим, літературним, словники подають його використання без жодних приміток. Однак сьогодні популярним є уникнення усіх подібних слів, які є в російській. Ймовірно (моя думка!), через це і "Уроки державної мови", і "Мова - ДНК нації" подають таке пояснення. Хоча, я все ж би уникала цього слова і замінювала на взаємини.

1
 • можна ще додати оцей словник: e2u.org.ua/…, будуть не тільки переклади з російської тоді, і навіть тут є: yenotes.com/uk/…
  – P. Vowk
  Apr 13, 2018 at 13:32
2

В Уроки державної мови знаходимо:

Відносини

“Який зміст передає слово відносини?” У ХІХ – на початку ХХ сторіччя воно позначало не тільки взаємність у стосунках між людьми, а й ставлення особи (чи осіб) до когось. “Зрештою ми одне одному не заважаємо і тримаємося у гречних відносинах” (Леся Українка), “Мої відносини до панни Анелі тривожать мене” (Михайло Коцюбинський). У сучасній літературній мові цей іменник у значенні “ставлення” не виступає. Він поширений як термін у суспільно-економічній, виробничій сферах, у дипломатії. Суспільні відносини, дипломатичні відносини.

Так можна пояснити чому утворилося слово взаємовідносини.

А в Народному оглядачі знаходимо таку інформацію:

Взаємини, стосунки – вживаємо у значенні зв’язок між людьми. Взаємини підлітка з дорослими. Наші взаємини (наші стосунки). Неправомірно вживати в цьому значенні слова взаємовідношення, відношення.

Отже, слово взаємовідносини неправильно вживати у українській мові.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.