1

Завжди думала, що "лохина" - це український відповідник російської "голубики" (це такі фіолетово-голубі ягоди). У СУМ-20 є і голубика, і лохина. Те саме стосується рябини та горобини (СУМ-11 і СУМ-20). На підтвердження теорії, що "голубика" та "рябина" російські слова, знайшла кілька джерел - 1-2-3 (мабуть вони недостатньо переконливі порівняно з СУМ, тому й запитую). То як, все-таки, правильно сказати українською - голубика чи лохина, рябина чи горобина?

3
3

Зі статей, на які ви послалися у СУМ-20:

ЛОХИ́НА, и, ж. 1. Кущова рослина родини вересових із темно-синіми їстівними ягодами.

ГОЛУБИ́КА, и, ж., розм. 1. Те саме, що лохи́на.

ГОРОБИ́НА, и, ж. 1. Дерево або кущ родини розових із яскраво-червоними або жовтогарячими ягодами, які ростуть гронами.

РЯБИ́НА, и, жін., розм., рідко. Те саме, що горобина.

Отже, в українській мові:

Лохина і горобина - літературні слова.

Голубика і рябина - розмовні слова.

Отже, якщо ви не пропаґуєте розмов літературною мовою, то у неформальному спілкуванні можна вживати будь-яке з цих слів.

У офіційних документах, наукових працях, літературних творах (якщо стилістика не вимагає використання розмовної мови) краще використовувати слова лохина і горобина.

2
 • 1
  «Рябина» ще й рідко.
  – Sasha
  Apr 13 '18 at 10:57
 • 1
  @Sasha ну, "рідко" не відміняє словниковості, а ось "розм." відміняє літературність.
  – P. Vowk
  Apr 13 '18 at 11:06

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.