3

У цьому ж збірнику, що подавала у попередньому питанні, "Колядки та щедрівки / Вступ, ст. О. Дея. – Київ: Наук. думка, 1965", є вкінці колядки "Гой ти, наш пане, пане Іване" такі рядки: "У тебе жупани, як у пана, А кунтуші, як скочусі".

У СУМ-20 знаходжу, що таке кунтуш:

КУ́НТУ́Ш, ку́нтуша́, діал. КО́НТУШ, а, ч., іст. Верхній розпашний чоловічий і жіночий одяг заможного українського і польського населення XVI–XVIII ст.

Щодо скочусі, то тут немає, бо ще нема доповнення до словника, а от у СУМі-11 такої статті взагалі нема.

Отже, що може означати слово скочусі?

2
 • Так, важко знайти достовірне джерело, лиш можна припускати, що не є чудовим рішенням. Наприклад, я уявляю таке собі дїєслово скочу сі. Але, звісно, це взагалї безʼарґументовано. Commented Apr 12, 2018 at 19:30
 • Так, спершу я теж про це подумала, проте не зовсім добре виходить у контексті, адже тут подано як порівняння: жупани такі, як носить пан, кунтуш - ...? А якщо підставити скочу сі, то вийде: верхній одяг - як скочу сі. А це дещо не логічно ніби.
  – Oksanka S.
  Commented Apr 12, 2018 at 19:35

1 Answer 1

5

Mečislav Krhoun у своїй праці Koledy, порівнюючи колядки, зібрані Федьковичем і Гнатюком зазначає:

Některé rozdíly jsou nápadné, např. u Feďkovyče „В тебе шуби соболеві, Горностаї королеві" — u Hnaťuka „У тебе шуби соболевії, А горностаї коралевії", u Feďkovyče „А жупани як у пана, А контуши всі в кожусі" — u Hnaťuka „У тебе жупани як у пана, А контуші, як скочусі", u Feďkovyče: „В тебе лани, як загаї, В тебе хліби, як Дунаї" — u Hnaťuka „У тебе лани, як загаї, У тебе хліби, як тихий Дунай". Hranostaj totiž muže být královský, ale ne korálový, podobně kontuš může být lemován kožišinou, ale obrat „контуші, як скочусі" nedává smyslu.


Приблизний переклад:
Деякі відмінності помітні, напр. у Федьковича «В тебе шуби соболеві, Горностаї королеві» — у Гнатюка «У тебе шуби соболевії, А горностаї коралевії», у Федьковича «А жупани як у пана, А контуши всі в кожусі», у Гнатюка — «У тебе жупани як у пана, А контуші, як скочусі», у Федьковича «В тебе лани, як загаї, В тебе хліби, як Дунаї» — у Гнатюка «У тебе лани, як загаї, У тебе хліби, як тихий Дунай». Горностаї можуть бути королівськими, але не кораловими, також контуш може бути вишитий хутром, але оборот «контуші, як скочусі» не має сенсу.

Оскільки, значення слова скочусі немає в словниках, то цілком можна погодитися з думкою вищезазначеного автора, і висунути припущення, що можлива помилка (неточність запису збирача, бо записи того часу — «від руки», а не аудіо чи відео; можливо, помилка респондента) у фольклорному тексті, записаному Гнатюком. Можливо, цей рядок мав би звучати так як у Федьковича «А контуши всі в кожусі». Щодо «Колядки та щедрівки / Вступ, ст. О. Дея. – Київ: Наук. думка, 1965», то Олексій Дей є лише упорядником, тобто він міг брати тексти з різних збірників, виданих раніше і обрав, той варіант твору, який був записаний Гнатюком (або іншим збирачем).

1
 • 2
  Доволі цікаво, дякую!
  – Oksanka S.
  Commented Apr 12, 2018 at 19:00

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.