3

У Тлумачному словнику української мови подано:

ВЕЗУНЧИК , ч. розм. Те саме, що щасливчик.

В Практичному пораднику знаходимо:

Похідні «везунчик», «везение» з російської правильно перекладати словами «щасливчик», «фортуна», «щастя».

Але біля слова везти у Словнику української мови немає позначки розм.:

Везти

  1. неперех., безос., кому. Щастити, фортунити. — Не везе, брат, мені, ні в чому на світі не везе! (Панас Мирний, I, 1954, 276)

Тоді чи є везунчик русизмом? Якщо так, то як бути з везти?

1 Answer 1

3

Все правильно, в СУМі-11 справді такої позначки у статті "везти" немає. Однак у СУМ-20 є словникова стаття, що напряму стосується слова, про яке запитуєте:

ВЕЗУ́НЧИК, а, ч., розм. Пестл. до везу́н.

Військлікар, який робив операцію, каже, що я везунчик. Тепер здоров'я моє піде на поправку (з публіц. літ.);

Про людину, що домоглася успіхів, кажуть: везунчик (з газ.).

Далі шукаємо ще й ту статтю, до якої є відсилання:

ВЕЗУ́Н, а́, ч., розм. Той, кому часто щастить.

Отже, обидва слова є зафіксованими, однак містять позначку розмовне.

До речі, у цьому ж Пораднику знайшла ще таке:

Везти — в українській мові у значенні «фортунити, таланити, щастити» вживається рідко, лише в художньому та розмовному стилях; в усіх стилях це слово вживається зі значенням «пересувати, переміщати за допомогою певного транспортного засобу».

Таким чином, слово везунчик - зафіксоване у словниках і є не русизмом (хоча у російській справді це слово активно побутує), однак вживається лише у двох стилях: розмовному та художньому. Щодо використання, то тут обмежене у значенні "таланити", оскільки українська мова має декілька варіантів цього значення: щастити, таланити, фортунити.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.