3

Зіткнулась із необхідністю перекласти з англійської словосполучення "video abstracts".

Значення слова "abstract" знайшла у Thesaurus Dictionary:

noun

 1. a summary of a text, scientific article, document, speech, etc.; epitome.
 2. something that concentrates in itself the essential qualities of anything more extensive or more general, or of several things; essence.
 3. an idea or term considered apart from some material basis or object.
 4. an abstract work of art.

Іншими словами, це можна перекласти словом "теза", особливо, якщо вживається у наукових текстах (як у моєму випадку).

Тобто найточнішним перекладом даного словосполучення "video abstracts", на мою думку,буде "відео-тези".

В українській мові це слово ще не набуло широкого вжитку, тому виникають складнощі із його перекладом і написанням.

Мої варіанти:

відеотеза;

відео-теза;

відео теза.

Тож який переклад словосполучення "video abstracts" слід вважати правильним?

1

1 Answer 1

5

Video abstract — це відео на кшталт презентації, зазвичай не більше 5 хвилин, яке допомагає глядачеві швидко ознайомитись з науковим документом, науковою статтею, дисертацією чи оглядом: швидко з'ясувати мету та результати даного дослідження. Детальніше тут.

В письмовій формі такий короткий виклад змісту називається — анотація.

Отож, як на мене, варто розглянути варіант перекладу — відео-анотація.

1
 • 1
  Те саме хотів сказати. Лише додати пару джерел щодо «abstract → анотація»: 1, 2.
  – Sasha
  Apr 11, 2018 at 6:38

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.