3

Зіткнулась із необхідністю перекласти з англійської словосполучення "video abstracts".

Значення слова "abstract" знайшла у Thesaurus Dictionary:

noun

 1. a summary of a text, scientific article, document, speech, etc.; epitome.
 2. something that concentrates in itself the essential qualities of anything more extensive or more general, or of several things; essence.
 3. an idea or term considered apart from some material basis or object.
 4. an abstract work of art.

Іншими словами, це можна перекласти словом "теза", особливо, якщо вживається у наукових текстах (як у моєму випадку).

Тобто найточнішним перекладом даного словосполучення "video abstracts", на мою думку,буде "відео-тези".

В українській мові це слово ще не набуло широкого вжитку, тому виникають складнощі із його перекладом і написанням.

Мої варіанти:

відеотеза;

відео-теза;

відео теза.

Тож який переклад словосполучення "video abstracts" слід вважати правильним?

1

1 Answer 1

5

Video abstract — це відео на кшталт презентації, зазвичай не більше 5 хвилин, яке допомагає глядачеві швидко ознайомитись з науковим документом, науковою статтею, дисертацією чи оглядом: швидко з'ясувати мету та результати даного дослідження. Детальніше тут.

В письмовій формі такий короткий виклад змісту називається — анотація.

Отож, як на мене, варто розглянути варіант перекладу — відео-анотація.

1
 • 1
  Те саме хотів сказати. Лише додати пару джерел щодо «abstract → анотація»: 1, 2.
  – Sasha
  Apr 11, 2018 at 6:38

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.