4

У розмовній українській мові дедалі частіше можна почути слово "запостити" у значенні розмістити певну інформацію (пост) в інтернеті (переважно у соцмережах).

"Пост" є запозиченим словом і походить від англійського слова "post", яке може бути як дієсловом, так і іменником.

Підтвердження цього тлумачення дає нам Thesaurus Dictionary:

Digital Technology. an online message that is submitted to a message board or electronic mailing list. text, images, etc., that are placed on a website: a blog post.

Тут є один з багатьох прикладів вживання слова "пост":

Десять правил успішного поста в Фейсбуці.

У російській мові активно зустрічається слово "запостить в соцсетях", зокрема тут.

Чи можна в українській мові вживати конструкцію "запостити у соцмережах"? І як правильно було б сказати "запостить на Фейсбуке" українською?

2

1 Answer 1

2

Можу запропонувати наступний варіант: дописати на Фейсбуку/Фейсбуці.

Блог професора Пономаріва має таку згадку про вживання назви цієї соцмережі:

Як відмінювати слово Фейсбук? Як уживати його у місцевому відмінку?

Тут можливі обидві форми: на Фейсбуці і на Фейсбуку.

Проект "Словотвір" має наступні варіанти перекладу українською англійського слова post:

 • допис (найпопулярніший)
 • запис
 • замітка
 • виклад
 • публікація
 • напис
 • оповіщення

Наразі не спостерігається унормованого варіанту словосполучення, є і допис у соцмережі, і допис у Фейсбуці, і пост у соцмережі. Але відмічу, що на пошуковий запит пост на Фейсбуку отримую результати російською, а не українською.

2
 • 3
  Мені здається, що запитання було са́ме про дієслово, а ця відповідь зосереджується на слові «Фейсбук», на наголосі і на іменнику «post». Commented Apr 10, 2018 at 21:11
 • @bytebuster, але ж дієслова треба від чогось утворювати.
  – s0nata
  Commented Apr 10, 2018 at 21:23

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.