1

Доброго дня! От зустрів таке речення "Причиною може бути прудерія - "ні за що не посадять", "моя хата з краю". Однак, якщо ввести це слово у Академічному тлумачному словнику української мови, він не дасть ніяких результатів. Отож, можливо хтось знає, що це слово означає і чи взагалі воно є українським? А також у якому значенні воно вживається у данному реченні?

1

1 Answer 1

1

Прудерія - фальшива сором'язливість

Джерело тут

3

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.