4

Зустрічала як варіант вживання "у відповідності з", так і "відповідно до".

Наприклад, на сторінці Економічного наукового клубу є таке:

У відповідності з рішенням Ректорату Університету заняття для студентів припиняються на період з 5 по 7 березня 2018 року.

А от на Офіційному сайті Верховного Суду України міститься інше:

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні» автомобіль... .

Таким чином, обидва варіанти вживаються майже в однаковому контексті.

То як розрізняти, коли потрібно використовувати "відповідно до", а коли "у відповідності з"?

1
2

На сайті Оnline corrector пише:

Замініть нехарактерну для української мови конструкцію у відповідності до (чогось) на стилістично кращий варіант: відповідно до (чогось).

Таким чином конструкція "у відповідності до" є не рекомендованою (!!!) для використання. Однак конструкцію у відповідності з не згадано взагалі.

Дещо іншу інформацію бачимо і на лінгвістичному порталі MOVA.info:

Прийменник відповідно вживається з родовим відмінком іменника у сполученні з прийменником до: відповідно до наказу, відповідно до змін, відповідно до програми.

Увага! Прийменникової сполуки у відповідності в українській літературній мові немає - це калька з російського в соответствии.

На сайті Мова - ДНК нації теж повідомляють, що:

«Згідно інструкції», «відповідно з …», «у відповідності з …», «згідно до…» – це все помилкові конструкції. Українською потрібно говорити: «відповідно до …» і «згідно з …».

У Словопедії вже розгорнутіше читаємо:

Форми іменників із прийменниками згідно з та відповідно до характерні для офіційно-ділового, наукового стилів. Буває, що згідно помилково сполучають з давальним або родовим відмінком: згідно повір’ю, згідно планів, згідно рішення, згідно протоколу. Ці утворення – наслідок впливу граматичної системи російської мови: согласно поверью, согласно планам. Треба: згідно з рішенням, згідно з протоколом. Неправильні конструкції типу відповідно з планами і згідно до планів. Не відповідає сучасній літературній нормі також форма іменників з прийменником у відповідності з (калька з російської мови в соответствии с).

Отже, ми маємо використовувати лише СТАЛІ конструкції згідно з, відповідно до. Конструкція у відповідності з вважається калькою з російської мови.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.