7

Неодноразово була свідком суперечок щодо того, яке слово правильно вживати: "потяг" чи "поїзд".

Набагато частіше можна почути "поїзд", але також панує думка, що "потяг" є власне українським, в той час як інше запозичене з російської.

У поезії зустрічаємо:

Володимира Сосюри:

"Коли потяг у даль загуркоче,

Пригадаються знову мені

Дзвін гітари у місячні ночі,

Поцілунки й жоржини сумні…"

У Вікіпедії ці слова подані як синоніми:

По́їзд, також по́тяг — у залізничному транспорті, сформований і зчеплений склад вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що мають встановлені сигнали.

Академічний словник української мови дає тлумачення слова "поїзд", яке схоже до зазначеного вище. А от жодне з тлумачень до слова "потяг" не відповідає значенню одиниці залізничного транспорту.

То яке з слів правильно вживати на позначення одиниці залізничного транспорту та чи є між ними різниця, якщо допускаються обидва?

1 Answer 1

7

Офіційний сайт Української мови подає слова потяг і поїзд як синонімні:

Синоніми до слова ПОТЯГ: (швидкий) поїзд; (до чого) прагнення, нахил, покликання, пристрасть, прив'язання, смак, у фр. УПОДОБАННЯ; (до кого) поваб, ваба; (статевий) ХІТЬ.

Словник синонімів української мови, 2014 мітить таку статтю:

Потяг

I (низка з'єднаних між собою залізничних ваґонів); ешелон (потяг певного призначення з людьми й вантажем), поїзд.

II див. бажання 2), покликання, прагнення.

Словарь української мови за ред Б. Грінченка теж подає статтю, в якій помітно, що ці 2 слова є синонімними:

Потяг, гу, м.

1) Влеченіе, побужденіе, стремленіе. У його потяг до танців та до скоків. Рк. Левиц.

2) Доходъ, прибыль. Нема потягу. Н. Вол. у.

3) Поѣздъ.

4) Ремень у сапожниковъ, которымъ придерживается сапогъ или доска на колѣняхъ. Вас. 161.

5) Длинная и узкая полоса бураковъ или иного посѣва, далеко потянувшаяся въ поле. Рк. Левиц.

6) мн. Потягиваніе. Потяги напали мене. Н. Вол. у. (Лобод.).

В Українському правописі у §19 щодо спрощення груп приголосних наводиться слово поїзд:

Поїзд — поїзний.

Щодо Академічного тлумачного словника (1970—1980) або, по-іншому, СУМу-11, то там є стаття, в якій пише:

ПО́ТЯГ 2, а, чол., заст., поет. Поїзд (у 1 знач.).

Отже, висновок: слова потяг та поїзд є синонімними.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.