6

У Російсько-українському академічному словнику (А. Кримський, С. Єфремов) пише:

Жа́рить – прягти́ (-жу́, -жеш), пря́жити, сма́жити, шква́рити, пекти́; (на жиру) сма́жити, шква́рити.

Отже, згідно з цим словником, смажити - це український відповідник російському жарить.

Однак у СУМі-11 подано обидва варіанти:

ЖАРИТИ, рю, риш, недок.

  1. перех. Готувати їжу з жиром на вогні, на жару без використання води; смажити.

СМАЖИТИ, жу, жиш, недок.

  1. перех. і без додатка. Готувати їжу (м'ясо, рибу і т. ін.) перев. із жиром на вогні, на жару без використання води; жарити.

То чи справді нормативним є використання слова "жарити"? Чи не буде це калькою з російської, адже російсько-український словник подає відповідник "смажити"?

1 Answer 1

4

У Словнику синонімів знайшла інформацію, що :

ПЕКТИ́ (надмірно гріти, обдавати жаром); ПАЛИ́ТИ, ПРОПІКА́ТИ, ЖА́РИТИрозм., СМА́ЖИТИрозм СМА́ЖИТИ (готувати м’ясо, рибу, овочі тощо на вогні без застосування води), ЖА́РИТИ, ШКВА́РИТИ, ПРЯГТИ́, ПРЯ́ЖИТИ[ПРА́ЖИТИ], ЗАСМА́ЖУВАТИ, ЗАЖА́РЮВАТИ (перев. окремою тушкою, великим шматком)

Антисуржик подає український відповідник:

жарений – смажений

Отже, можна зробити висновок, що залежно від значення(сонце жарить- ненормативно, АЛЕ жарити, смажити рибу –нормативно).

Той самий Академічний словник підтверджує цей висновок: ЖАРИТИ, рю, риш, недок.

// розм. Підпікати кого-, що-небудь на вогні, на жару. Панів за те там мордовали [мордували] І жарили зо всіх боків. Що людям льготи не давали І ставили їх за скотів (Іван Котляревський, I, 1952, 135); Усюди картинки.., сам дідько з превеликими рогами — жарив грішні душі в смолі (Марко Вовчок, VI, 1956, 244).

  1. неперех., розм. Сильно гріти, пригрівати; пекти, палити (про сонце).

Отже, ці два слова, залежно від значення, нормативно вживати.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.