14

При заповненні різних бланків і документів стикалась із варіантами назви графи для заповнення власного прізвища, імені та по батькові "П.І.Б." та "П.І.П.".

Неодноманітність спостерігається і на онлайн ресурсах. Так, тут "П.І.П.", а вже тут варіант "П.І.Б.".

Більше того,т на цьому ж порталі судової влади побачила навіть варіант "п.і.п.б.".

До цієї ж теми, через неодноманітність вживання, незрозуміло, чи потрібні крапки між літерами.

Зважаючи на те, що google видає обидва варіанти, хотілось би зрозуміти, як таки правильно: "П.І.Б." чи "П.І.П."?

1 Answer 1

11

На цьому сайті пише:

ПІБ – єдиний правильний варіант скорочення в українській мові. Прізвище, ім’я, по батькові скорочуємо саме так, оскільки скорочення відбувається за першими літерами іменника, а не прийменника.

Наприклад:

В цьому полі потрібно написати ПІБ.

У Словнику скорочень української мови та у Списку абревіатур і скорочень з військової справи теж подають:

ПІБ - прізвище, імя, по батькові.

Однак в академічних працях інформації як такої про дану проблему, на жаль, не знайшла.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.