3

Зустрів таку фразу "А в Івана була цурава клебаня на голові..." ("Як Іван ошукав корчмарів"). Однак, мені не вдалося знайти цього слова в Академічному тлумачному словнику, а на цьому сайті воно має значення "обійстя попа", що не може підходити по контексту.

Можливо ви знаєте чи зустрічали ще якісь значення цього слова?

1 Answer 1

3

У Словнику української мови за ред Б. Грінченка знаходимо:

Клебаня:

1) Шляпа. Угор. Желех.

2) = Клепаня. Желех.

Оскільки є ще відсилання до другого варіанту, то ж шукаємо і це. Тут Грінченко Б пише, що:

Клепаня, ні, ж. = Капелюха. Гол. Од. 69. Шух. І. 137.

У словнику-довіднику Жайворонка В. В. читаємо:

клепа́ня = клапа́ня — у Галичи­ні — зимова тепла шапка із черво­ного чи темно-синьою сукна, під­бита овчиною та облямована лися­чим хвостом.

У СУМ-11 немає слова "клебаня", однак є клепаня:

Зимова тепла шапка, переважно з хутра.

Отже, клебаня - це шапка, яку носив на голові Іван.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.