0

В одному інтернет-виданні натрапила на такий заголовок: "Модні бренди викрили в дискримінації жінок". Згідно зі Словником української мови онлайн, слово викривати має такі значення:

ВИКРИВА́ТИ, а́ю, а́єш, недок., ВИ́КРИТИ, ию, иєш, док.

 1. кого, що. Виявляти приховане, злочинні чи негативні дії або причетність кого-небудь до цих дій. Вже й дощі почали накрапати. І хто знає, чи не розмиють вони як-небудь випадково землю під стіною й не викриють нашого підкопу? А прокопано було вже доволі (В. Винниченко); Я повинен був .. допомогти викрити зрадника (Ю. Яновський).

 2. що. Робити відомим, засуджуючи (хиби, неправильність у чому-небудь, чиїсь дії і т. ін.). Письменник Франсуа Рабле викриває і таврує вади сучасного йому суспільства (з публіц. літ.).

 3. що. Розкривати, показувати щось приховане. Знала [Любов], що червоніє, як дівчина, викриває свою приховану радість (Іван Ле); Вона вже мусить сама викрити своє ймення (Леся Українка); Наука викрила колосальні закони природи (В. Підмогильний).

Згідно з керуванням, вказаним у словнику, це дієслово вимагає знахідного відмінка іменника, але вжито прийменникову форму місцевого. Чи прийнятна така будова словосполучення?
Інше видання також опублікувало статтю з тією ж назвою, але за кілька годин змінило її на "Модні бренди звинуватили у дискримінації жінок". Та дієслово звинуватити не є синонімом до викрити. Отже, як можна перефразувати речення зі збереженням вкладеного змісту?

2
 • «Викривати в чомусь» — це місцевий відмінок, а не родовий.
  – Sasha
  Apr 10, 2018 at 8:24
 • А, я зрозумів, Ви мали на увазі, що «жінок» у родовому (що додатком слова «викрили» є «модні бренди», а не «жінок», але речення побудоване так, що «жінок» помилково сприймається додатком слова «викрили»).
  – Sasha
  Apr 10, 2018 at 8:34

1 Answer 1

1

У цьому реченні виходить так:

Модні бренди викрили / звинуватили (кого?, що?) жінок; викрили (в чому?) у дискримінації (хоча можна поставити і логічне питання де?).

Проте, виходячи із самого речення "Модні бренди звинуватили у дискримінації жінок", можна зрозуміти його по-різному. Наприклад, модні бренди звинуватили жінок, які дискримінують когось (чиїсь права), і на цьому їх "зловили" (а як наслідок - звинуватили).

Однак, якщо прочитати статтю, то розуміємо, що мова йде про жінок, які не є рівноправними в оплаті праці, тобто отримують менше грошей, ніж чоловіки, проте роботу виконують однакову. Тому тут йдеться про вину (звинувачення) самих брендів, які й платять жінкам, порівняно з чоловіками, мало.

Вважаю, що тут є стилістична помилка, а саме неправильна побудова речення. Краще можна написати так:

"Жінки як об’єкт дискримінації у модних брендах".

Висновок: жінок не звинуватили у дискримінації, бо вони самі є постраждалими від цього явища.

Таким чином зміст збережено, а речення перефразовано. Так відбувається уникнення явища двозначності.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.