1

В Російсько-українському академічному словнику 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) як відповідник російського застройщик наводиться іменник забудовець. Але такого слова немає ані у Тлумачному словнику української мови в 11 т., ані у СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ONLINE. Натомість із тим же значенням є іменник забудовник:

ЗАБУДО́ВНИК, а, ч. Той, хто щось споруджує, забудовує якусь територію. [Соняшник:] Ану, скажи.., Фіногене, – чому в цементі піску багато, чому дачні забудовники до тебе вчащають? (Л. Дмитерко); Відкрилася в Держбанку позика для індивідуальних забудовників. Взяв і я собі таку позику – заходився ставити невеличкий дім (В. Логвиненко); Ходив [дід] по “халтурах”, парове опалення забудовникам ставив, дахи вкривав трудно добутим шифером (О. Гончар); Міністерство архітектури та інші відомства зобов'язані розробити заходи щодо підтримки індивідуальних забудовників з числа депортованих (з газ.); // Організація, яка займається спорудженням певного будівельного об'єкта на замовлення. Забудовник погодився переробити каналізаційну систему в новобудівлі (із журн.); Квартири за цінами від забудовника! (з мови реклами).

Чи слово забудовець досі функціонує в українській мові і чи можна його вживати як синонім до усталеного забудовник?

1
  • Problem z narostkom ne baču: 30. […] а) при дієслівних пнях на означення носія чинности або об’єкта її; […]; іноді й чергується з -ак, -ач а то й із -ок тощо: співець — співак — підспівач, коханець — коханок, промовецьпромовник...; особливо часто вживається в -о́вець: службо́вець, урядо́вець, народо́вець...
    – stegetsj
    Apr 8 '18 at 12:26
2

Наткнувся на статтю "Назви осіб за родом діяльності в українській перекладній лексикографії 1918–1933 рр.", де пише:

Чимало в словниках зафіксовано назв осіб за родом діяльності, що сьогодні мають інші відповідники. У частини сучасних найменувань простежується вплив російської мови:... забудовець [КЄ] (рос. застройщик) – забудовник;...

Та й відсутність цього слова у СУМ11 і СУМ20 свідчить про те, що воно вже не вживається. Натомість, в обох словниках є слово "забудовник".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.