7

На сайті Онлайнкоректор знайшов інформацію, що не можна вживати слово "вилка" у значенні "знаряддя для їди, що має форму ручки з кількома зубцями", а замість нього вживати слово "виделка", але якщо ми заглянемо у СУМ-20, то побачимо, що там ці два слова є синонімами. Та й на сайті Вікіпедії пише, що можна вживати обидва слова, однак, таки зазначається, що рідше вживається слово "вилка".

Отож, чи буде правильним вживанням як одного так і іншого слова у значенні "знаряддя для їди" (багато людей можуть сказати, що слово "вилка" має російське походження, однак така ж сама ситуація і зі словом "виделка" - воно походить від widelec і по суті утворилося від поєднання цього слова із, на диво, словом "вилка" (згідно до Вікіпедії) )?

2
 • Слово ВИЛКА можна вживати і вас зрозуміють. Але в українській мові існує більш автентичне слово на позначення виключно знаряддя для їжі - ВИДЕЛКА. Див. пов'язане запитання за посиланням: ukrainian.stackexchange.com/questions/6130 Commented Apr 29, 2023 at 1:18
 • СУМ-20 — академічне джерело, укладене і перевірене професіоналами. Онлайнкоректор — просто сайт, джерела якого невідомі. Я занадто часто бачив всякі дурниці, які потужно педалюються різними сайтами/блогами, але нормальними джерелами не підтверджуються.
  – Physmatik
  Commented Nov 19, 2023 at 14:30

4 Answers 4

8

Беручи до уваги інформацію від шановного викладача (Охорони праці), яку я запам'ятав на все життя:

Вилка — це технічне, та буде помилкою використання слова "виделка"

техн. Деталь механізму, приладу, яка має роздвоєний кінець. Проскуров похитав головою і вийняв вилку штепселя (Іван Ле, Право.., 1957, 167).

Виделка — столовий предмет, також в побуті зустрічається як "вилка"

предмет столового прибору у вигляді ручки з кількома зубцями, яким беруть і кладуть до рота шматки їжі.

2

Визначення взяти з СУМ-20

ВИДЕ́ЛКА, и, ж. Предмет столового прибору у вигляді ручки з кількома зубцями, яким беруть і кладуть до рота шматки їжі. Усе срібне-золоте, усе срібне-золоте! І ложки, і тарілки, і ножі, і виделки (Г. Квітка-Основ'яненко).

ВИ́ЛКА1, и, ж. 1. рідко. Те саме, що виде́лка. Тарілки, ножі й вилки загарчали, як собаки, аж підскочили (І. Нечуй-Левицький); В салоні пані Олімпії говір, брязкіт вилок та ножів об тарілки (І. Франко).

З словника синонімів

ВИДЕ́ЛКА (знаряддя для їди, що має форму ручки з кількома зубцями), ВИДЕ́ЛЬЦЕ рідше, ВИ́ЛКА розм. рідко.

Отже, обидва слова можна вживати в значені "знаряддя для їди".

2
 • Але «вилка» — рідко. Притому в СУМ-11 (на відміну від СУМ-20) «вилка» ще не було рідко.
  – Sasha
  Commented Apr 12, 2018 at 14:20
 • Таки варто звернути увагу на оце "рідко" в СУМ-20. Можемо бачити перехід до нової традиції й відхід від синонімів, що більше нагадують російський варіант.
  – P. Vowk
  Commented Nov 5, 2018 at 19:56
1

These words are regional. My family is from the Lviv region that now exists in Ukraine as well as the Lemko region, a Ukrainian area that exists in the country of Poland. About 60+ years ago I learned the word for fork as виделец, which is the same as in Polish. Sometimes we heard the word виделка as well, which was used by the post-WW2 emigre community from western Ukraine. The further east one went, the more likely the word вилка was used. It is also the word used in Russian.


Чужий вільний переклад.

Ці слова регіональні. Моя родина походить зі Львівської області, території у складі України, а також з Лемківщини, що є українською етнічною територією, яка зараз належить до Польщі. Близько 60 років тому я вивчив слово виделец, що звучить так само і польською. Інколи ми чули й слово виделка, яке вживала післявоєнна емігрантська спільнота із Західної України. Чимдалі на Схід, тим частіше вживане слово вилка, котре, у свою чергу, звучить так, як і московською.

1
 • 4
  Welcome and thanks for joining Ukrainian.SE. This site is a bilingual one, and we equally appreciate questions asked in Ukrainian or English (or both). However, when answering, it is best to answer in language of original question (optionally, adding translation). Yet another problem is that answers based solely on personal experience do not work well unless they are backed with some solid references or academic research. You can edit your answer at any time by clicking the link under the post. Commented Apr 8, 2018 at 17:47
1

З огляду на походження, можна чітко ствердити, що вилка — питомо українське слово.

Збереження праслов'янського суфікса *dl (*dьl): вагадло, виделка, ковадло, повидло, простирадло, чуперадло (пор. пол. mydło, szydło, widły, що відповідають українським мило, шило, вила)

Але сьогочасні мовознавці чомусь розрізняють значення буцімто воно стосується винятково технічної царини.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.