6

Як вказано у тлумачному словнику української мови слово пак використовують для підсилення. Ось приклад:

Давно пак діялось? А серце сном нечулим, Мов павутиною, устиг час оплести...

Проте слово пак для мене незвичайне, і я його не часто чую, тож мені цікаво чи існують синоніми до цього слова.

0

2 Answers 2

6

Мені здається, одні підсильні частки (пак) можна замінювати іншими підсильними частками (аж, бо, вже, ж, же, і, й, навіть, но, та, таки), хоча якими саме — залежить від контексту:

 • Давно пак діялось?
  Давно ж бо те діялось?

 • — А то — дивись пак: хотів мене зв'язати!
  — А то — дивись же: хотів мене зв'язати!

 • Оце пак лихо!
  Оце-то лихо!

 • Якби пак у мене такий язик та така вдача, як у Солов'їхи, я б дала собі ради.
  Якби-но мені такий язик та таку вдачу, як у Солов'їхи, я б дала собі ради.

 • Чи то пак не ваше порося ходило по майдані?
  Чи то й не ваше порося ходило по майдані?

(Примітка: я не вдивлявся глибоко в контекст наведених фраз (далі, власне, фраз — не перечитивув самі твори, звідки їх узято), можливо, при ретельнішому підході такі заміни виявляться не найкращими — але сама ідея того, що одні підсилювальні частки в певних випадках можна замінити на інші підсилювальні частки, видається вірогідною.)

4

Приклади синонімів із Словника синонімів для визначення 3,4,5 слова "пак"

МА́БУ́ТЬ вст. сл. (уживається для вираження невпевненості в тому, про що говориться в реченні), ЛИБО́НЬ, ПЕ́ВНО [ПЕ́ВНЕ], НАПЕ́ВНО [НАПЕ́ВНЕ], ДОПЕ́ВНЕ, ОЧЕВИ́ДНО, ВИ́ДНО, ВИ́ДКО, ОЧЕВИ́ДЯЧКИ розм., ОЧЕВИ́ДЬКИ розм., ПРО́БІ розм., ПАК розм., ПА́КИ розм., ВІ́ДАЙ розм., АЧЕ́Й розм., МА́БУ́ТИ заст., МА́БІ́ТЬ діал., МАЙ діал., БЕ́ЗМАЛЬ діал.; НАДІ́СЬ [НАДІ́ЙСЬ] розм. (з відтінком вірогідності); МО́ЖЕ, МОЖЛИ́ВО, МО’ діал., ПРАВДОПОДІ́БНО діал. (уживається для вираження припущення). ПРОТЕ́ (незважаючи на щось), ОДНА́К, ОДНА́ЧЕ, ВСЕ Ж[УСЕ́ Ж], ВСЕ́-ТАКИ [УСЕ́-ТАКИ], ВТІМ, А ВТІМ [УТІ́М], ПАК [ПА́КИ] розм., ПРЕ́ЦІНЬ діал.

1
 • 3
  Здається, запитувача цікавили синоніми саме в першому (підсильному) значенні. Але все одно дякую.
  – Sasha
  Apr 7, 2018 at 10:27

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.