1

В мережі знайшла декілька варіантів: чарунка суспільства, ланка суспільства та осередок суспільства. Яких з них правильний?

Якщо перекладати "ячейка" як компютерний термін, то це "комірка".

2
  • Ну, чудова ж була тема для запитання, можна ж було провести власне дослідження і написати гарне запитання, яке продемонструвало б суперечності між різними джерелами і за рахунок цього набрало б мішок плюсів. Commented Apr 6, 2018 at 17:21
  • Компʼютерні терміни перекладають з тієї мови, якою їх назвали автори, і там не лише «комірка». Commented Apr 6, 2018 at 17:21

1 Answer 1

6

Це такий поширений радянський штамп, що навіть важко уявити що в українській літературі радянських часів він не залишив слідів.

У словнику СУМ http://sum.in.ua/s/Sim.ja, здається такий слід знайшовся: "Сім'я в нашому суспільстві — це первісний осередок багатогранних людських відносин — господарських, моральних, духовно-психологічних, естетичних. І, звичайно, виховних (Радянська Україна, 11.I 1969, 4);"

Якщо взяти радянську формулу (а насправді її автор - Огюст Конт, засновник соціології як науки) "Семья́ — базовая ячейка общества", то з наведеної цитати виходить:

Сім'я - первісний осередок суспільства

Подібний варіант можна знайти у ком'юніті ua-mova.

Проте російсько-український народний сучасний словник пропонує такі варіанти:

ячейка общества – ланка суспільства, суспільна одиниця;

Проте цей словник створюється командою редакторів сайту https://r2u.org.ua, тому наскільки авторитетним його вважати - питання відкрите.

Підручник "Соціологія: Навчальний посібник. - Дворецька Г.В. - КНЕУ 2002" також містить слово "осередок":

Сім’я — головний осередок суспільства. Вона відіграє надзвичайну роль у його життєдіяльності — через фізичну й соціокультурну зміну поколінь забезпечує мож­ливість існування суспільства.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.