4

Кілька разів чула слово "нахіба". Думаю, так просто хтось пожартував під час розмови з другом, наприклад)) Наскільки я розумію, це слово означає "навіщо". Воно дещо наближене до ненормативної лексики.

Але чи існує таке слово взагалі? Жодної інформації я не знайшла.

  • Схоже, це є натяком на «нафіга» (або й на менш пристойний варіант, для якого «нафіга» є евфемізмом). – Sasha Apr 6 '18 at 15:10
4

Скоріш за все це просто вияв чиєїсь творчості на лані ненормативної лексики. Якщо ввести в пошуковій системі слово "нахіба" більшість посилань вказують на статті, в якому це слово вжито з негативним забарвленням. Одне джерело також вказує синонім "навіщо". Оскільки його немає в українських словниках, на мою думку, краще утриматись від вживання цього слова.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.