6

Кілька разів чула слово "нахіба". Думаю, так просто хтось пожартував під час розмови з другом, наприклад)) Наскільки я розумію, це слово означає "навіщо". Воно дещо наближене до ненормативної лексики.

Але чи існує таке слово взагалі? Жодної інформації я не знайшла.

6

Скоріш за все це просто вияв чиєїсь творчості на лані ненормативної лексики. Якщо ввести в пошуковій системі слово "нахіба" більшість посилань вказують на статті, в якому це слово вжито з негативним забарвленням. Одне джерело також вказує синонім "навіщо". Оскільки його немає в українських словниках, на мою думку, краще утриматись від вживання цього слова.

| improve this answer | |
-2

Досить часто чув вiд родичiв старшого поколiння (Кривий Рiг), та й батько iнодi вживає як синонiм навiщо.

| improve this answer | |
  • 1
    Так, хоч за своєю природою це евфемізм, але він зовсім не новий. От, наприклад, «Богун» Олександра Соколовського (слова вкладені у вуста герою): „— А що, кажу, хіба й князь Ярема вже до Лубен повертатись намислив?.. Довгенько, кажу, щось він у Варшаві барився… А той мені: «Справи, каже, пане полковнику, важливі справи затримували… Отож, каже, і відрядив князь поки що нас, офіціалістів своїх». Ох, думаю, й нахіба ж ти, жаба твоя баба!.. «А не страшно, кажу, що хлопи тепер покозачилися?..» — «Минулося, каже, минулося вже: я, каже, від – Sasha Apr 22 at 12:28
  • 1
    самого пана писаря генерального охоронного листа маю». Та й витяг і показує мені того листа… А на ньому й печатка, й підпис Виговського, і все як слід: ті, що не в реєстрі, мають коритися панові… Та ти ж подумай, якому панові… Яремі!..“ Це роман 1931 року видання. – Sasha Apr 22 at 12:28

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.