-1

В російській мові є таке слово "расплескался".
В тлумачному словнику Ушакова:

РАСПЛЕСКА́ТЬСЯ, расплещусь, расплещешься, и (разг.) расплескаюсь, расплескаешься, совер. (к расплескиваться.

 1. Плещась, пролиться через край, разлиться по какому-нибудь пространству. Вода из ведра расплескалась. «Море вдруг всколыхалося вокруг, расплескалось в шумном беге.» Пушкин.
 2. Начав плескаться, увлечься (разг. фам.). Дети в купальне расплескались.

Як перекласти це слово українською? Чи існує лише "розливатися", "розлитися"?

2
 • 2
  Для початку - який з цих двох смислів вам потрібен?
  – Artemix
  Apr 6 '18 at 14:11
 • -1 за те, що запитання не поправлене відповідно до попереднього коментаря.
  – bytebuster
  Apr 24 '18 at 1:38
1

Слова «плескати», «плескатися», «розплескати», «розплескатися», «розпліскувати», «розпліскуватися» є цілком українськими словами.

Зокрема вони є в словниках:

 • Б. Грінченка (1909): «росплі́скувати», «росплі́скуватися», «росплеска́ти», «росплеска́тися», «поросплі́скувати» (увага: за сучасним правописом «роз-», а не «рос-»).

 • А. Ніковського (1927): «розплі́скувати», «розплі́скуватися», «розплеска́ти», «розплеска́тися».

 • Г. Голоскевича (1929): «розплі́скувати», «розплеска́ти».

 • СУМ-11 (1970-і): «розплі́скувати», «розплі́скуватися», «розпле́скувати», «розпле́скуватися», «розплеска́ти», «розплеска́тися».

Врешті-решт, маємо ж ми слова «плескати», «оплески» тощо.

Слід зазначити, що також ці слова мають ще одне значення: робити пласким, сплющувати (метал при ковці).

2

"РАСПЛЕСКА́ТЬСЯ" в значені "1. Плещась, пролиться через край" можна перекласти як розхлюпуватись

РОЗХЛЮ́ПУВАТИ, ую, уєш, недок., РОЗХЛЮ́ПАТИ, аю, аєш, док., перех. Хлюпаючи, розливати, розбризкувати що-небудь

http://sum.in.ua/s/rozkhljupuvaty

а в значенні "2. Начав плескаться, увлечься" - розхлюпотітись

ХЛЮПОТА́ТИ, очу, очеш і ХЛЮПОТІ́ТИ, очу, отиш, недок. Підсил. до хлюпати. Надворі все ще лляв дощ і було холодно. В черевиках було мокро, хлюпотіла вода

http://sum.in.ua/s/khljupotaty

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.